cFosSpeed е официалният интернет ускорител за игрални продукти ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

Активирайте пренасочване към порт за AVM FRITZ! Box 7113


AVM FRITZ!Box 7113 Step 1

1 Въведете „http://fritz.box“ в браузъра си. Въведете паролата. Кликнете върху "Anmelden"AVM FRITZ!Box 7113 Steps 2-6

2 Кликнете върху раздела с надпис "Einstellungen"

3 Кликнете върху "Erweiterte Einstellungen"

4 Кликнете върху "Internet"

5 Кликнете върху "Freigabe"

6 Кликнете върху бутона "Neue Portfreigabe"AVM FRITZ!Box 7113 Step 7

7 Изберете "HTTP-Server" и компютърът cFos Personal Net работи от списъците с опции

8 Кликнете върху "Übernehmen"Пренасочването на порт вече е конфигурирано за вашия компютър!