cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Tato stránka není dostateènì pøeložena!

Získejte licenci zdarma (cFos, cFosSpeed nebo cFosBC) za vaši pomoc.
Více informací

Enable port forwarding for the Vodafone Station Revolution


Vodafone Station Revolution Step 1

1 Log into your Vodafone Station Revolution with your username and passwordVodafone Station Revolution Step 2

2 Click on "Avanzate"Vodafone Station Revolution Step 3

3 Click on "Port Forwarding"Vodafone Station Revolution Steps 4-6

4 Select "HTTP" from list

5 Select the local IP address of the computer cFos Personal Net is running on

6 Click on "Ok"Port forwarding is now configured for your computer and you can log out of your Vodafone Station Revolution