cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Tato stránka není dostateènì pøeložena!

Získejte licenci zdarma (cFos, cFosSpeed nebo cFosBC) za vaši pomoc.
Více informací

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Stáhnout: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

All you need to know about the cFosSpeed Status Windows and Skins

The cFosSpeed Status Windows display important statistics about your current Internet connection. You should choose the skin most useful to you, e.g. the icon skins which integrate into the task bar or the Traffic Analysis skin with real-time statistics about your current different traffic types. Please vote on the different skins. This will help us when designing the next skin window.

Výchozí-Skin (grafický)

Přenosová rychlost stahování v %
Rychlost odesílání v %
Počet TCP/UDP připojení
0=žádný / 1=jeden / 2=dva až pět / 3=více než pět
Přepnout režim nízké odezvy ( = aktuálně zapnuto (v případě potřeby) / = vždy zapnuto / bez šipky = off
Pakety prioritizovány pomocí Traffic Shaping
Zobrazení vlny doby odezvy
zelená=skvělé / žlutá=OK / červená=špatné
Průběžný proud odesílaných paketů
Regular downstream data packet

Standartní vzhled byl navržen pro sledování datového proudu graficky.

Doby odezvy jsou označeny zelenou, žlutou nebo červenou vlnou v grafickém zobrazení standartního vzhledu. Aktuální doby odezvy závisí z velké části na počtu souběžných odesílání a stahování dat. Pokud toto číslo stoupne, odezva pravděpodobně stoupne také.
K dosažení maximální přenosové rychlosti při stahování, musí být pro stahování mírně zvýšena doba odezvy.

Přepnout mezi grafickým a číselným zobrazením výchozího vzhledu:

Kliknutím na By clicking on the odpovídající tlačítka je možné přepnout mezi grafickým a číselným vzhledem.

Přepnout: Přenosová rychlost v %
Přepnout: Počet TCP/UDP připojení
Přepnout: Snížit ping on/off (režim nízké latence)
Přepnout: Doby odezvy graficky/číselně

Číselné zobrazení

Přenosová rychlost stahování v %
Rychlost odesílání v %
Doba odezvy se zapnutým zobrazením prioritizovaných paketů [ms]
Přepnout režim nízké odezvy
= aktuálně zapnuto (v případě potřeby) / = vždy zapnuto / bez šipky = off
Počet TCP/UDP připojení
Rychlost CPS stahování
Aktivita stahování-Zobrazení
Rychlost odesílání CPS
Zobrazení aktivity odesílání
Schovat statusové okénko

Deaktivuji okno cFosSpeed status window

Můžete deaktivovat stavové okénko tím, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši, vyberete Window Settings a kliknete na "Auto-show/Auto-hide".

Jak vytvořit vlastní vzhled

An introduction to creating your own skins can be found in our skin design tutorialenglish

cFosSpeed monitorovací okénko (Skiny)

Metro Skin
Metro Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Traffic Analysis Insight Skin
Aquarium Skin
Aquarium Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Aquarium Skin Ikon
Aquarium Skin Ikon
Rate this skin Thumb up Thumb down


Uživatelský vzhled
Diody klávesnice