cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Tato stránka není dostateènì pøeložena!

Získejte licenci zdarma (cFos, cFosSpeed nebo cFosBC) za vaši pomoc.
Více informací

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Stáhnout: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

All you need to know about the cFosSpeed Status Windows and Skins

The cFosSpeed Status Windows display important statistics about your current Internet connection. You should choose the skin most useful to you, e.g. the icon skins which integrate into the task bar or the Traffic Analysis skin with real-time statistics about your current different traffic types. Please vote on the different skins. This will help us when designing the next skin window.

Liquid Crystal Skin

Přenosová rychlost downloadu (místní) v %
Rychlost stahování (celkem) v %
Přenosová rychlost uploadu (místní) v %
Přenosová rychlost uploadu (celkem) v %

Přenosová rychlost v %

Vertikální sloupcové grafy posouvající se zprava doleva ukazují histoii přenosu jako procento z maximální dosažené rychlosti odesílání a stahování od poslední instalace nebo kalibrace cFosSpeed. Celkové a místní přenosové rychlosti se vztahují k běžícímu cFosSpeed v režimu více uživatelů. Místní ukazuje rychlosti aktuálního počítače, zatímco celková ukazuje množství dat v místní síti.

Další možnosti zobrazení jsou stejné jako ve vzhledu Liquid Crystal History.

Pozadí

Průhledné pozadí stahového okna může být nahrazeno neprůhledným použitím (na Windows Vista a 7 s oprávněním správce) těchto změn do souboru net.ini ve složce [složka s cFosSpeed]\liquid_crystal_skin:

řádek 7: background=background.tga -> ;background=background.tga
řádek 8: ;background=matrix.tga -> background=matrix.tga

Soubor matrix.tga (vestejné složce) může být upraven pomocí vhodného grafického programu.

Schovat statusové okénko

Deaktivuji okno cFosSpeed status window

Můžete deaktivovat stavové okénko tím, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši, vyberete Window Settings a kliknete na "Auto-show/Auto-hide".

Jak vytvořit vlastní vzhled

An introduction to creating your own skins can be found in our skin design tutorialenglish

cFosSpeed monitorovací okénko (Skiny)

Metro Skin
Metro Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Traffic Analysis Insight Skin
Aquarium Skin
Aquarium Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Aquarium Skin Ikon
Aquarium Skin Ikon
Rate this skin Thumb up Thumb down


Uživatelský vzhled
Diody klávesnice