cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Tato stránka není dostateènì pøeložena!

Získejte licenci zdarma (cFos, cFosSpeed nebo cFosBC) za vaši pomoc.
Více informací

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Stáhnout: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

All you need to know about the cFosSpeed Status Windows and Skins

The cFosSpeed Status Windows display important statistics about your current Internet connection. You should choose the skin most useful to you, e.g. the icon skins which integrate into the task bar or the Traffic Analysis skin with real-time statistics about your current different traffic types. Please vote on the different skins. This will help us when designing the next skin window.

Traffic Analysis vzhled

Zobraz/Skryj slot aktivačního místa
Indikátor TX shaping
Odchylka doby odezvy
Otevřít konfiguraci slotu
Otevřít okno Současné připojení
Přepnout režim nízké odezvy
= aktuálně zapnuto (v případě potřeby) /
= vždy zapnuto / bez šipky = off
Přepnout mezi normální a velkou verzí vzhledu
Zobrazení aktivity stahování
Doba odezvy v ms
Počet TCP/UDP/TCP+UDP připojení (přepínatelné)
Zobrazení aktivity odesílání
Rychlost CPS stahování
Rychlost odesílání CPS
Graf přenosové rychlosti v % pro sloty 1-10
Deaktivovaný slot
Aktivovaný slot
Graf přenosové rychlosti v % pro aktivní sloty

Přenosová rychlost v %

Grafy slotů zobrazují současnou přenosovou rychlost jako procento maximální dosažené přenosové rychlosti od poslední instalace nebo kalibrace cFosSpeed.

Sloty

Konfigurace slotů 1-10 (část nastavení cFosSpeed) může být otevřena kliknutím na Otevřít okno s konfigurací slotů na vzhledu nebo použitím položky menu Možnosti na ikoně v oznamovací oblasti. Každý slot může být nastaven a přejmenován samostatně.

Pozadí

Průhledné pozadí stahového okna může být nahrazeno neprůhledným použitím (na Windows Vista a 7 s oprávněním správce) těchto změn do souboru net.ini ve složce [složka s cFosSpeed]\traffic_analysis_skin:

řádek 7: background=background_blank(_l).tga -> ;background=background_blank(_l).tga
řádek 8: ;background=background_color(_l).tga -> background=background_color(_l).tga

Soubor background_color(_l).tga (ve stejné složce) může být upraven podle vašich potřeb, pomocí vhodného grafického programu. Transparentní část obrázků nesmí být změněna.

Schovat statusové okénko

Deaktivuji okno cFosSpeed status window

Můžete deaktivovat stavové okénko tím, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši, vyberete Window Settings a kliknete na "Auto-show/Auto-hide".

Jak vytvořit vlastní vzhled

An introduction to creating your own skins can be found in our skin design tutorialenglish

cFosSpeed monitorovací okénko (Skiny)

Metro Skin
Metro Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Traffic Analysis Insight Skin
Aquarium Skin
Aquarium Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Aquarium Skin Ikon
Aquarium Skin Ikon
Rate this skin Thumb up Thumb down


Uživatelský vzhled
Diody klávesnice