cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Stáhnout - cFosSpeed - Verze 10.50  Nový!

cFosSpeed obraz

rychlejší pøístup k internetu s Traffic Shaping - nyní s RWIN rozšířením!
cFosSpeed ​​zvyšuje výkon a snižuje ping.
Learn more

  • Udrží internet rychlý i při plných upload/download rychlostech
  • Zlepší Ping pro online hry
  • Omezí problémy s audio/video streamováním

Stáhnout - cFos Personal Net - Verze 5.00  Nový!

cFos Personal Net box

Web server for home users and professionals
Host your files and synchronize your data
Learn more

  • Instant web hosting on your PC
  • Build your own personal cloud
  • WebDAV, CalDAV and CardDAV support
  • UPnP Media Server

Stáhnout - cFos Outlook DAV - Verze 1.96 Nový!

cFos Outlook DAV

Cloud synchronisation of your Outlook calendar, tasks and contacts (for Outlook 2013 and 2016)
Learn more

cFos Outlook DAV is an Outlook Add-in to connect to calendar and contact folders on a CalDAV/CardDAV server in the cloud.

Stáhnout - cFos IPv6 Link - Verze 2.52

cFos IPv6 Link

Konektivita IPv6 pro XP, Vista a Windows 7
Learn more

Stáhnout - cFos Broadband Connect - Verze 1.06

cFosBC obraz

Ovladaè vytáèeného pøipojení pro rychlý pøístup k internetu.
Learn more

Stáhnout - cFos - Verze 8.00

cFos obraz

Ovladaè ISDN - téké pro modemový software
Learn more

cFosSpeed pro ostatní operaèní systémy

cFosSpeed 10.10 pro Windows XP/Vista + Server 2003 & 2008 (cfosspeed-xp-vista-v1010, 3,1 mb)
cFosSpeed 5.10 pro Windows 2000 (cfosspeed-win2000-v510.exe, 3,1 mb)

cFos pro ostatní operaèní systémy

Ovladaè ISDN a vytáèeného pøipojení s Traffic Shaping - táké pro modemový software

cFos/Win 7.21 pro Windows 95/98/Me (cfos-win9x-me-v721-build3039.exe, 2,9 mb)
cFos/NT 7.21 pro Windows NT 4.0 (cfos-nt4-v721-build3039.exe, 3,2 mb)
cFos/Win 3.82 pro Windows 3.x (cfos-win3x-v382c.zip, 555K)
cFos/2 3.82 pro OS/2 (cf2_382.zip, 380K)
cFos/DOS 3.82 pro DOS (cfos382.zip, 530K)

Bezplané nástroje a služby Freeware

cFosICS - manage Windows Internet Connection Sharing
Stáhnout
cFosICS

cFos Notifier - Zůstaňte informováni pomocí emailů, tweetů a RSS kanálů
Stáhnout
cFos Notifier

Co je nového v této verzi

hrPing
Vysoce precizní nástroj pro ping s pokroèilou funkcionalitou a vylepšenými statistikami

cFos Speed Test
Test rychlosti připojení

cFosSpeed web server API

Get Traffic Shaping statistics, create your own configuration dialogs or status info apps.
Learn more

Skiny 1 pouze pro cFosSpeed, 2 pouze pro cFos

cFos Skin Classic 2Klasický cFos Skin
Skin for Windows XP Luna 2Skin for Windows XP Luna
cFos C64 2'cFos skin' ve stylu C64 (od Markus Welz)
Shinnher's Skin 1+2Liquid Crystal Skin upravený od Shinnher
Shinnher's Skin (èerná) 1+2Shinnherùv Skin s èerným pozadím upravený od Scott
Shinnher's Skin (šedá)1+2Shinnherùv Skin s šedým pozadím upravený od Scott
Shinnher's Skin (prùhledný)1+2Shinnherùv Skin s èerným pozadím upravený od Scott
Liquid Crystal blue1+2Liquid Crystal skin, blue display (by Toxic)
Tenký LC1+2Tenký horizontální Liquid Crystal Skin (od offchu)
Tenká LC historie1+2Tenký horizontální Liquid Crystal History Skin (od offchu)
cFos Text Skin2cFos Text Skin, pro ty, kdo propásli starý cFos windows.
(Tip: instalujte pouze do adresáøe 'modern')
cFos Monitor Text Skin2cFos Monitor-Text-Skin (od Maik Reiss / Hoeft a Wessel)
cFos Monitor Text Skin 5.252cFos Monitor-Text-Skin (pro cFos verze >= 5.25)
MTiNùv Skin1+2Minimalistický Skin (od MTiN)
Grantùv Skin1+2Icon Skin (on Grant Brunton)
rx/tx Skin (+ ikony)1+2Poslat/Pøíjmout Skin a Icon Skin (od Ilya Dedinsky)
Froghut Title Bar Skin1Froghut Title Bar Skin (od Björn v. d. Osten)
TGA SkinscFos (Speed), skin archiv s TGA soubory - pro starší verze našich programů
Ikona analýzy provozu W7Upravený skin analýzy provozu s pozadím od Msinanucler
Safak's SkinShinnher's Skin upraven od Safak Falakaoglu
Dean's Metro SkinMetro Skin modified for Windows 10 (by Dean)
Jak vytvořit svůj vlastní cFos (Speed) skin: Návod pro tvorbu skinu

cFosSpeed gadget

cFosSpeed gadget pro Visty
cFosSpeed gadget pro Windows Vista/7

Poznámka: Pokud dostanete "Nevytváøejte automatický objekt" chybovou zprávu po instalaci gadgetu, prosím udìlejte následující:
1. Zkontrolujte èíslo verze cFosSpeed
    (4.24 nebo vyšší je podmínkou)
2. Restartujte váš systém

cFosSpeed · Ostatní jazyky

Odvolání: Jako službu pro vás jsme zpøístupnili volnì ke stažení pøeklady pro cFos/cFosSpeed. Jelikož tyto pøeklady byly vytvoøeny uživateli pro uživatele, cFos Software GmbH nenese žádnou odpovìdnost a také neposkytuje technickou podporu pro žadný z nich.
Pro jakékoli otázky týkající se jednotlivých pøekladù, prosím, kontaktujte jejich autora pøímo. Nicménì, v pøípadì, že narazíte na jakoukoli výraznou chybu v pøekladu, vynechání nebo jiné nepravidelnosti (zámìrné nebo ostatní), prosím, dejte nám struènì vìdìt, podíváme se na to.

cFosSpeed jazykové soubory: Norway
(překlad: Andreas Simonsen)

cFosSpeed jazykové soubory: Irán (Farsi)
(překlad: Mohammad Salmani)

Tipy: Mùžete rozbalit soubory ZIP zobrazené výšše napøíklad pomocí PKZIP, WinZIP nebo Info-ZIP

cFos beta verze

Download the most recent beta versions of cFosSpeed, cFos IPv6 Link, cFos Broadband Connect and cFos Professional.

cFos Síň slávy

cFos logo with laurels
To jsou naši nejvýznamější spolupracovníci, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho software nebo stránek. Mnohokrát děkujeme!