cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Tato stránka není dostateènì pøeložena!

Získejte licenci zdarma (cFos, cFosSpeed nebo cFosBC) za vaši pomoc.
Více informací

Traffic Shaping options / Multi-User version

Snímek obrazovky :: nastavení připojení

Pro každé připojení si můžete upravit tato nastavení:

Traffic Shaping Mode (Multi-User version)

Not cooperative - There is a machine without cFos TS on your LAN
You use your connection with several other machines simultaneously and at least one of them has no cFos Traffic Shaping.

Net Talk - Broadcast traffic statistics on your LAN
To improve accuracy, send Traffic Shaping statistics to other PCs on your local (home) network. No data is sent to the Internet.

Ping Variance - Use advanced Traffic Shaping to accommodate for varying ping times
Gather ping statistics to accommodate for variation in ping times; especially useful for mobile/wireless connections.

Medium/Protocol

 • Adaptivní: cFos/cFosSpeed se automaticky přizpůsobí vašemu připojení. Toto nastavení použijte jen tehdy, když si nejste jisti, jakého typu vaše připojení je. Jinak zvolte nastavení, které se vztahuje na vaše připojení. Čím lépe bude zvolené nastavení odpovídat typu vašeho připojení, tím nižší by měly být doby pingu.
 • DSL (PPPoE): Nejrozšířenější protokol DSL (všeobecně používaný v USA, Německu, východní Evropě a na jiných hlavních trzích).
  Výklad PPPoE @ wikipedia.org
 • DSL (PPPoA/Vcmux): Běžný standard ve Velké Británii.
  Výklad PPPoA @ wikipedia.org
 • DSL (PPPoA/LLC): Příležitostně používáno ve Velké Británii.
  Výklad PPPoA @ wikipedia.org
 • DSL (PPTP): Starší standard DSL stále ještě používaný v některých částech Francie.
  Výklad PPTP @ wikipedia.org
 • Kabelové: Internet přes TV kabel se šířkou pásma, která se poněkud mění podle využívání a denní doby.
  Kabelová technika @ wikipedia.org
 • ISDN: 8 nebo 16 kilobajtů, obousměrné, PPP v rámech HDLC.
  Výklad ISDN @ wikipedia.org
 • IP přes AAL5: Přenos IP dat via ATM
  ATM Adaptation Layer @ wikipedia.org
 • RFC 1483/2684: DSL over ATM bridging
 • Frame Count: Přenosová rychlost závisí na počtu přenesených data paketů za jednotku času. Občas používané v Řecku.
 • Mixed Raw IP/Frame Count: Downstream traffic is handled as in "Frame Count", upstream traffic as in "Cable". Used by some cable providers like ish.

Set up the right medium/protocol if you know exactly which transfer medium/protocol is used. If in doubt, use Adaptive.

Jak se optimálně kalibruje cFos / cFosSpeed?

 • Vyčistěte data řízení provozu tím, že kliknete na "vyčistit kalibrační data"
 • Proveďte krátké stažení plnou rychlostí. (5-10 sekund)
 • Proveďte delší nahrávání plnou rychlostí (30 s - 1 min).
  Je důležité, aby toto nahrávání bylo co nejrychlejší, tj. aby server, na který soubor posíláte, byl blízko a byl výkonný (jako třeba váš poštovní server nebo nějaký rychlý FTP server). Dále je důležité, aby vám během tohoto nahrávání neběželo žádné stahování. Pokud je rychlost směrem na server 256 kbit/s, je třeba na druhou stranu zaslat asi 2MB.
 • A je to. Připojení je dobře kalibrováno, pokud máte nahrávání, které využívá plnou šířku pásma, a přitom jsou doby pingu nízké (obojí se dá sledovat ve stavovém okně).