Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
Boxshot cFosSpeed

cFosSpeed TOP
Seller

Επιταχυντής Internet + Βελτιστοποιητής Ping
Έκδοση 10.50 Νέο

το cFosSpeed αυξάνει τη συνολική διαμεταγωγή δεδομένων και τους χρόνους απόκρισης σας.
cFosSpeed uses Traffic Shaping to reorder Internet data packets in such a way that urgent traffic is transferred first and the rest of the data later. This results in significant reduction of latency (lag) and typically also results in connection speed up.
Ληψη
Προτεραιότητες

Προτεραιότητες - Οι σημαντικές ροές δεδομένων πρώτα

Με την δυνατότητα προτεραιοτήτων του cFosSpeed μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλο το εύρος ζώνης της γραμμής σας κάθε στιγμή, επειδή το cFosSpeed επιλέγει ποιες ροές δεδομένων πρέπει να έχουν προτεραιότητα.
Για παράδειγμα, τα παιχνίδια, οι εφαρμογές VoIP (Skype κτλ) ή και Μουσική/Βίντεο που παρακολουθείτε θα έχουν προτεραιότητα ακόμα και όταν κατεβάζετε/ανεβάζετε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πουθενά.
Ο διαμοιρασμός αρχείων μπορεί να χρησιμοποιεί όλο το εύρος ζώνης της σύνδεσης σας, αλλά αν χρειαστεί, θα μειώνεται ελαφρώς η ταχύτητα λήψεων όταν υπάρχουν πιο σημαντικές ροές δεδομένων.
Ολόκληρη η πολιτική προτεραιοτήτων είναι παραμετροποιήσιμη και μπορείτε να αλλάξετε τις προτεραιότητεςεύκολα και γρήγορα.
Μάθετε περισσότερα

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Ληψη: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language
RWIN Expansion Logo

Unique features

cFosSpeed is the only product which offers these functions:

Configuration of the cFosSpeed Wi-Fi access point

Enable cFos Traffic Shaping for smartphones, tablets and other mobile devices.

cFosSpeed now has a context menu option to start and configure (or stop) the Wi-Fi access point easily.
Μάθετε περισσότερα
cFosSpeed solves Internet congestion for shared connections

Configuration of the cFosSpeed Wi-Fi access point

Άμεσα προσβάσιμη παραμετροποιήση των συνδέσεων που σας ενδιαφέρουν

Με μία ματιά, μπορείτε να δείτε ποια προγράμματα χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του εύρους ζώνης του ίντερνερ (bandwidth). To cFosSpeed σας δίνει την δυνατότητα να αλλάξετε προσωρινά τις προτεραιότητες για να κάνετε γρηγορότερες λήψεις ή να μειώσετε τους χρόνους απόκρισης (ping) για προγράμματα που το χρειάζονται.
Μάθετε περισσότερα