Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Αυτή η σελίδα δεν είναι επαρκώς μεταφρασμένη!

Αποκτήστε μία δωρεάν άδεια (cFos, cFosSpeed ή cFosBC) βοηθώντας μας.
Περισσότερες πληροφορίες

Ορίστε προτεραιότητα συνδέσεων με τη Διαχείριση Κατηγορίας Καθυστέρησης

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές επιλογές για να ορίσετε προτεραιότητα σε μια σύνδεση ενώ αυτή βρίσκεται σε εκτέλεση. Ωστόσο για όλες αυτές τις συνδέσεις θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο παράθυρο κατάστασης και να επιλέξετε κάνωντας κλικ τις Τρέχουσες Συνδέσεις (Current Connections)

Τρέχουσες Συνδέσεις

Options

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε αν θέλετε να ορίσετε προσωρινά προτεραιότητα σε μια σύνδεση, σε ένα πρωτόκολλο ή σε ένα πρόγραμμα, ή να ορίσετε μόνιμα προτεραιότητα σε ένα πρωτόκολλο ή σε ένα πρόγραμμα

Τρέχουσες Συνδέσεις

Ορίζοντας προσωρινά προτεραιότητα σε μια σύνδεση

Ορίζοντας προσωρινά προτεραιότητα σε ένα πρωτόκολλο

Ορίζοντας προσωρινά προτεραιότητα σε ένα πρόγραμμα

Ορίζοντας μόνιμα προτεραιότητα σε ένα πρωτόκολλο

Ορίζοντας μόνιμα προτεραιότητα σε ένα πρόγραμμα