Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI

Help us, get a free license!

Get a free license (either for cFos, cFosBC or cFosSpeed) for helping us out!

Make a video that demonstrates the benefits of cFosSpeed!

Upload the video to YouTube and send it to us via our contact form and you will get a free private license for cFosSpeed

All videos will be added to a play list on our YouTube video channel

Translate parts of the cFos website or the cFos products:

Get a free cfosSpeed license for 0,5-1 hours of work. We need translations for the following languages:

  • Arabic
  • Bulgarian
  • Czech
  • Farsi
  • Greek
  • Hungarian
  • Japanese
  • Portuguese
  • Serbian
  • Thai

There is an article about cFosSpeed in Wikipedia. Please help us to improve it and/or translate it to other languages.

Please contact for details.
You also can find more information about how to help us with translation on our Github page.

cFos logo with laurels

Αίθουσα Φήμης

Αυτοί είναι οι κορυφαίοι συνδρομητές μας. Βοήθησαν πραγματικά να βελτιώσουμε το λογισμικό ή την ιστοσελίδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!