Το cFosSpeed είναι ο επίσημος Internet Accelerator για τις ASUS, GIGABYTE, ASRock και MSI
cFos LogoGigabyte Logo


As a customer of GIGABYTE motherboards with Intel® GbE LAN you have the right to use and benefit from Gigabyte cFos SPEED. This is a full-featured, unlimited Traffic Shaping solution powered by cFosSpeed. We hope you enjoy the speed-up possible with your version of Gigabyte cFos SPEED.

Για τα νεότερα χαρακτηριστικά υπάρχει και η πιο πρόσφατη επαγγελματική έκδοση του cFosSpeed διαθέσιμη.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page.

If you install the cFosSpeed version, you have a trial period of 30 days. Then you can either buy a cFosSpeed lifetime license or uninstall cFosSpeed and install Gigabyte cFos SPEED again. Owners of a cFosSpeed lifetime license always have immediate access to the newest cFosSpeed features and Beta / Pre-Release versions.

Αγοράζοντας μια φορά παίρνεται όλες τις μελλοντικές εκδόσεις δωρεάν.
Κάντε χρήση της ευκαιρίας και αγοράστε την άδεια cFosSpeed τώρα.

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Ληψη: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language