cFosSpeed شتاب دهنده رسمی رسمی اینترنت برای بازی های ASUS ، گیگابایت ، ASRock و MSI است

برای کمک به ما در 10 یا بیشتر بررسی ، مجوز رایگان (cFosSpeed) دریافت کنید.
برخی متون با ترجمه ماشین تولید می شوند. به ما در بهبود این متون کمک کنید. برای شروع حالت تجدیدنظر روی دکمه کلیک کنید.

cFos Broadband Connect حذف شده است

متشکرم که cFos Broadband Connect را امتحان کردید. لطفاً به ما بگویید که چرا آن را حذف کردید ، به ما در بهبود cFos Broadband Connect کمک کنید. نظرات شما برای ما بسیار مهم است.

من فقط آن را به طور موقت حذف کردم. به زودی دوباره نصب می کنم.
من آن را برای همیشه حذف کردم
صفحه حذف cFos Broadband اتصال. لطفاً بازخورد را ترک کنید ، چرا آن را حذف کردید.