cFosSpeed شتاب دهنده رسمی رسمی اینترنت برای بازی های ASUS ، گیگابایت ، ASRock و MSI است

حمل و نقل پورت را برای Huawei HG633 فعال کنید


Huawei HG633 Step 1

1 وارد روتر خود شویدHuawei HG633 Step 2

2 بر روی تب "Internet" کلیک کنیدHuawei HG633 Step 3

3 روی "Port Forwarding" کلیک کنیدHuawei HG633 Step 4

4 روی "New Port Mapping" کلیک کنیدHuawei HG633 Step 5

5 "Webserver(HTTP)" را از لیست "Application" انتخاب کنیدHuawei HG633 Steps 6-7

6 رایانه را انتخاب کنید cFos Personal Net به عنوان "Internal Host" در حال اجرا است.

7 روی "Save" کلیک کنیدحمل و نقل پورت اکنون برای رایانه شما پیکربندی شده است!