cFosSpeed شتاب دهنده رسمی رسمی اینترنت برای بازی های ASUS ، گیگابایت ، ASRock و MSI است

با بازبینی 10 متن یا بیشتر به ما کمک کنید و یک مجوز رایگان cFosSpeed دریافت کنید.
برخی از متون با ترجمۀ ماشینی ایجاد شده‌اند. برای بهبود این متون به ما کمک کنید. برای شروع بازنگری، روی دکمه کلیک کنید.

/files/web-api.txt
cFosSpeed Webserver APIنحوه استفاده از API سرور وب cFosSpeed برای گرفتن آمار شکل دهی به Traffic ، ایجاد دیالوگ های پیکربندی خود یا برنامه های اطلاعات وضعیت.