cFosSpeed a hivatalos Internet Gyorsítója az ASUS, GIGABYTE, ASRock és az MSI játékos eszközeinek

Ingyenes cFosSpeed licencet kap ajándékba, ha segít 10, vagy több gépi fordítást ellenőrizni és javítani.
Néhány szöveget a gépi fordítás generál. Segítsen nekünk ezen szövegek fejlesztésében. Kattintson a fordítási mód elindításához.

cFos ágensek

cFos ágensek

Szabványzáradék

A cFos Software GmbH, Bonn (Németország) 1993 óta fejleszti a kommunikációs szoftvert és a kernel módú hálózati illesztőprogramokat a Windows számára. Termékeink közé tartozik a cFosSpeed, a szélessávú internet fejlett forgalomformáló szoftvere, a cFos Personal Net, a személyes web- és felhőkiszolgáló, a cFos IPv6 Link, az IPv6 telefonos meghajtó & szoftver útválasztó, valamint a cFos / cFos Broadband Connect, a nagy teljesítményű DSL és ISDN telefonos illesztőprogramok.

Kapcsolat / Támogatás

Támogatási kérdés küldéséhez vagy kapcsolatfelvételhez használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Impresszum

Útmutatások a TDG szerint:

A www.cfos.de és www.cfosspeed.de felelős szolgáltatója a cFos Software GmbH, képviselői Christoph Lüders és Martin Winkler igazgatók, Nordstr. 65a, 53111 Bonn Telefon: +49 2287669826, Cégjegyzékbe véve Bonnban, HRB 9150, Forgalmi adó azonosító száma: DE 813105998, e-mail: .

A cFos® bejegyzett védjegy.

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen kiemelt fontosságú a cFos Software GmbH menedzsmentje szempontjából. A cFos Software GmbH internetes oldalainak használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; Ha azonban az érintett weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és a feldolgozáshoz nincs törvényes alap, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának, feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. a cFos Software GmbH-ra vonatkozó előírások. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni akarja a nyilvánosságot a gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Az adatkezelőként a cFos Software GmbH számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelme érdekében. Az Internet-alapú adatátvitelben azonban elvileg biztonsági hiányosságok mutatkozhatnak, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon átadhatja nekünk személyes adatait alternatív eszközökkel, például telefonon.

 1. Fogalommeghatározások

  A cFos Software GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg akarjuk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

  Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

  • a) Személyes adatok

   Személyes adatok: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Az azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül, vagy közvetetten lehet azonosítani. Különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint például a név, az azonosító szám, a helymeghatározási adatok, az online azonosító. Egy, vagy több, a fizikai, élettani, a természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

  • b) Érintett

   Érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő feldolgozza.

  • c) Feldolgozás

   A feldolgozás bármilyen művelet vagy műveletkészlet, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazaival hajtanak végre, automatizált eszközökkel vagy anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, közzététel továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

  • d) A feldolgozás korlátozása

   A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozza a feldolgozásukat a jövőben.

  • e) Profilálás

   A profilozás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármilyen formáját jelenti, amely magában foglalja a személyes adatok felhasználását a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

  • f) álnevezés

   Az álnévtelenítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatokat kiegészítő információk felhasználása nélkül már nem tulajdoníthatók egy adott alanynak, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezeti intézkedések tárgyát képezik annak biztosítása érdekében hogy a személyes adatokat nem tulajdonítják azonosított vagy azonosítható természetes személynek.

  • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő

   Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

  • h) Processzor

   Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében dolgozza fel a személyes adatokat.

  • i) Címzett

   Az átvevő természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azon hatóságok azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintendők címzetteknek; ezen adatok ezen hatóságok általi feldolgozásakor meg kell felelni az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak, a feldolgozás céljainak megfelelően.

  • j) Harmadik fél

   Harmadik fél természetes vagy jogi személy, állami szerv, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, az adatfeldolgozót és a személyeket, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak személyes adatok feldolgozására.

  • k) Beleegyezés

   Az érintett hozzájárulása az adatalany kívánságainak bármilyen szabadon megadott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölése, amellyel nyilatkozatával vagy egyértelmű megerősítő intézkedéssel hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához. .

 2. Az adatokat kezelő neve és címe:

  Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és más adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában az adatokat kezelő:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Németország
  Telefonszám: 0228-7669826
  E-mail: helpcfos@cfos.de
  Weboldal: www.cfos.de

 3. Sütik

  A cFos Software GmbH internetes oldalai sütiket használnak. A sütik szöveges fájlok, amelyeket a számítógépen helyben tárolnak valamelyik internetes böngésző segítségével.

  Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz ún. cookie ID-t. A cookie ID a süti egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és a kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyik böngészőt a többi böngészőtől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy internetes böngésző felismerhető és megkülönböztethető a többi böngészőtől az egyedi azonosító segítségével.

  A sütik használatával a cFos Software GmbH a weboldal felhasználóinak olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthat, amelyek a süti beállítása nélkül nem lennének lehetséges.

  Süti segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy - amint korábban említettük - felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók weboldalunkat. A cookie-kat használó weboldal használójának például nem kell minden alkalommal belépnie a hozzáférési adatokba, mert ezt a weboldal veszi át, és így a cookie-t a felhasználó számítógépes rendszerében tárolja. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-ja egy online boltban. Az online áruház emlékszik a cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül helyez a virtuális kosárba.

  Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett deaktiválja a sütik beállítását a használt internetes böngészőben, webhelyünk nem minden funkciója lehet teljes mértékben használható.

 4. Általános adatok és információk gyűjtése

  A cFos Software GmbH weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezt az általános adatot és információt a szerver naplófájljai tárolják. Összegyűjthetők lehetnek (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer eljut a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozók), (4) az al - weboldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetes protokoll címe (IP cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat és információ, amelyet fel lehet használni az információs technológiai rendszerek elleni támadások esetén.

  Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a cFos Software GmbH nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) webhelyünk tartalmát helyesen szállítsák, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és reklámozását, (3) biztosítsák informatikai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét. , és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a számítógépes támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért a cFos Software GmbH statisztikailag anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat elemez, azzal a céllal, hogy javítsuk vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és garantáljuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernapló-fájlok névtelen adatait az érintett által biztosított összes személyes adattól külön tárolják.

 5. Regisztráció a honlapunkon

  Az érintettnek lehetősége van regisztrálni az adatkezelő weboldalán a személyes adatok feltüntetésével. A regisztrációhoz használt bemeneti maszk határozza meg, hogy mely személyes adatokat továbbítják az adatkezelőhöz. Az érintett által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső felhasználására és saját céljaira gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő kérheti átvitelt egy vagy több adatfeldolgozónak (pl. Csomagszolgáltatás), amely személyes adatokat is használ az adatkezelőnek tulajdonítható belső célokra.

  A vezérlő weboldalán történő regisztrációval az internetszolgáltató által kiosztott és az érintett által használt IP-cím és a regisztráció dátuma és ideje is tárolásra kerül. Ezen adatok tárolására a háttérben kerül sor, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Amennyiben a vezérlő biztonságos, ezen adatok tárolása szükséges. Ezeket az adatokat nem adják tovább harmadik személyeknek, kivéve ha az adatok továbbadására törvényi kötelezettség vonatkozik, vagy ha az átadás a büntetőeljárás célja.

  Az érintett nyilvántartásba vétele a személyes adatok önkéntes feltüntetésével lehetővé teszi az adatkezelő számára az érintett számára olyan tartalmak vagy szolgáltatások nyújtását, amelyeket csak a regisztrált felhasználók számára lehet felkínálni a kérdés jellege miatt. A regisztrált személyek bármikor szabadon megváltoztathatják a regisztráció során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatállományából.

  Az adatkezelő bármikor kérésre információt szolgáltat az egyes érintetteknek arról, hogy milyen személyes adatokat tárolnak az érintettel kapcsolatban. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy megjelölésével helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek törvényes tárolási kötelezettségek. Az adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten kijelölt adatvédelmi tisztviselő, valamint az adatkezelő alkalmazottainak egésze kapcsolattartókként áll az adatalany rendelkezésére.

 6. Feliratkozás hírleveleinkre

  A cFos Software GmbH webhelyén a felhasználók lehetőséget kapnak arra, hogy feliratkozzanak vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt is, hogy mikor kell megrendelni a hírlevelet a vezérlőtől.

  A cFos Software GmbH hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét az érintett csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) az érintett regisztrálja a hírlevelet. Erről megerősítő e-mailt küldünk az érintett által elsőként regisztrált e-mail címre hírlevél kézbesítés céljából, jogi okokból, a kettős választási eljárás keretében. Ez a megerősítő e-mail szolgál annak igazolására, hogy az e-mail cím tulajdonosának mint jogosultnak joga van-e a hírlevél fogadására.

  A hírlevélre való regisztráció során tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a regisztráció során használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy megértsük az érintettek e-mail címével való esetleges visszaélés későbbi időpontban történő felhasználását, és ezért szolgál az adatkezelő jogi védelmének céljára.

  A hírlevélre való regisztráció során összegyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk küldésére használják fel. Ezenkívül a hírlevelet feliratkozókat e-mailben lehet értesíteni, mindaddig, amíg ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a szóban forgó regisztrációhoz szükséges, mivel ez a hírlevél ajánlatának módosítása esetén lehetséges, vagy műszaki körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által összegyűjtött személyes adatokat nem továbbíthatjuk harmadik feleknek. Az adatalany bármikor felmondhatja hírlevelünk előfizetését. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulást, amelyet az érintett a hírlevél kézbesítéséhez megadott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása érdekében minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link. A hírlevelet bármikor leiratkozhatja közvetlenül a vezérlő weboldalán, vagy más módon kommunikálhatja az adatkezelővel.

 7. Hírlevél-követés

  A cFos Software GmbH hírlevele úgynevezett nyomkövetési pixeleket tartalmaz. A nyomkövetési pixel egy miniatűr grafika, amely beágyazódik az ilyen e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldnek el, hogy lehetővé tegyék a naplófájl rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési pixel alapján a cFos Software GmbH megnézheti, hogy az érintett e-mailt nyitott-e, és mikor, és mely e-mail linkeket hívták fel az érintettek.

  A hírlevelekben szereplő nyomkövetési pixelekben összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi a hírlevél szállításának optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának még jobb adaptálása érdekében az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat nem adják tovább harmadik személyeknek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős választási eljárás keretében kiadott külön beleegyezésüket. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A cFos Software GmbH automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszavonást.

 8. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

  A cFos Software GmbH weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal történő gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tárolják. Az érintett személy által az adatkezelőhöz önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

 9. A személyes adatok rendszeres törlése és zárolása

  Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy amennyiben az európai jogalkotó vagy más jogalkotók ezt az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben engedélyezik. nak nek.

  Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

 10. Az érintett joga

  • a) Megerősítés joga

   Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy sem. Ha az érintett igénybe kívánja venni ezt a megerősítési jogot, akkor bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával.

  • b) Hozzáférési jog

   Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítani, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen a tárolt személyes adatairól, és ezen információk egy példányát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

   • a feldolgozás célja;
   • az érintett személyes adatok kategóriái;
   • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adataikat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különös tekintettel harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettjeire;
   • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időszak meghatározására használt kritériumok;
   • megvan a jog az adatkezelőtől személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni, vagy az érintettel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásának korlátozására, vagy tiltakozni az ilyen feldolgozás ellen;
   • a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga megléte;
   • amennyiben a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtik, forrásukra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
   • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilozást is, és legalábbis ezekben az esetekben lényeges információk a vonatkozó logikáról, valamint a jelentőség és a várható következmények jelentése az adatkezelés az érintett számára.

   Ezenkívül az érintettnek jogában áll információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe. Ebben az esetben az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő biztosítékokról.

   Ha az érintett élni kíván a hozzáférési joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával.

  • c) Helyesbítés joga

   Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelőtől megkapja a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van a hiányos személyes adatok kitöltéséhez, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtása révén.

   Ha az érintett élni kívánja a helyesbítés jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával.

  • d) Törlés joga (Elfelejtés joga)

   Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül megszerezze az adatkezelőtől az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: vonatkozik, mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

   • A személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
   • Az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
   • Az adatalany a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kifogásolja a feldolgozást, és a feldolgozásra nincs kényszerítő jogos indok, vagy az érintett ellen a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése értelmében tiltakozik a feldolgozás.
   • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
   • A személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségeknek.
   • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összegyűjtöttük.

   Ha a fenti okok valamelyike fennáll, és az érintett kérni kívánja a cFos Software GmbH által tárolt személyes adatok törlését, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával. A cFos Software GmbH adatvédelmi tisztviselője vagy egy másik alkalmazott haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlés iránti kérelmet haladéktalanul teljesítsék.

   Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében a személyes adatok törlésére kötelezett, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy más azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintettek az ilyen adatkezelők által kérték a személyes adatokhoz mutató hivatkozások törlésére, másolására vagy replikálására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A cFos Software GmbH adatvédelmi tisztviselője vagy más alkalmazott alkalmazza az egyedi esetekben a szükséges intézkedéseket.

  • e) A feldolgozás korlátozásának joga

   Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítani, hogy az adatkezelőtől korlátozza a feldolgozást, ha az alábbiak egyike érvényes:

   • A személyes adatok pontosságát az érintett vitatja, olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
   • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a felhasználás korlátozását kéri.
   • Az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettet a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.
   • Az adatalany a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogásolta a feldolgozást, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokolása felülírja-e az érintett alapelvét.

   Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az érintett kérni kívánja a cFos Software GmbH által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő másik alkalmazottjával. A feldolgozás korlátozását a cFos Software GmbH adatvédelmi tisztviselője vagy egy másik alkalmazott foglalkoztatja.

  • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

   Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított arra, hogy az adatkezelő számára átadott, rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg. Az ő jogosult ezen adatokat egy másik adatkezelőhöz akadályoztatva továbbítani az adatkezelőtől, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozást automatizált eszközökkel végzik, mindaddig, amíg az adatfeldolgozás nem szükséges a közérdekű feladatok elvégzéséhez vagy az adatkezelőre ruházott hatósági hatáskör gyakorlásához.

   Ezenkívül az adatátvitelhez való, a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátviteli jogának gyakorlása során az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőről a másikra továbbítsák, ha ez műszakilag megvalósítható, és ha ezt nem teszi meg. hátrányosan befolyásolhatja mások jogait és szabadságait.

   Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a cFos Software GmbH által kijelölt adatvédelmi tisztviselővel vagy más alkalmazottal.

  • g) Tilos a tiltakozás

   Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy saját helyzetéhez kapcsolódó okokból bármikor kifogást emelhessen a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) pont alapján történő feldolgozása ellen.) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilozásra is.

   A cFos Software GmbH kifogás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés kényszerítő, megalapozott indokait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy az jogi követelések.

   Ha a cFos Software GmbH közvetlen marketing célokra dolgozza fel a személyes adatokat, akkor az érintettnek joga van bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása céljából. Ez vonatkozik a profilozásra, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja a cFos Software GmbH-t a közvetlen marketing célú feldolgozással szemben, a cFos Software GmbH a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat e célokra.

   Ezenkívül az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján joga van kifogást emelni azzal, hogy a cFos Software GmbH tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra az őt érintő személyes adatokat feldolgozza a 8. cikk alapján. A GDPR 89. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseit kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okokból elvégzendő feladat elvégzéséhez szükséges.

   A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett közvetlenül kapcsolatba léphet a cFos Software GmbH. adatvédelmi tisztviselőjével, vagy egy másik alkalmazottal. Ezen túlmenően, az érintett szabad a vonatkozásban, hogy az információs társadalmi szolgáltatásainak a használatával kapcsolatban, függetlenül a 2002/58/EC, hogy hogy tiltakozzon automatizált eszközök által, amik műszaki előírásokat használnak.

  • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást is

   Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított jognak arra, hogy ne vonatkozzon kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló határozatra, ideértve a profilozást is, amely jogi következményeket ró rá, vagy hasonlóképpen jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, amelyre az adatkezelő vonatkozik, és amely az érintett jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedéseket hoz, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulására épül.

   Ha a döntéshez (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez van szükség, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulására épül, a cFos Software GmbH megfelelő intézkedéseket hajt végre. az érintettek jogainak, szabadságainak és legitim érdekeinek védelme, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozásának joga, véleményének kifejtése és a határozat megtámadása.

   Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatalt kívánja gyakorolni, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet a cFos Software GmbH. adatvédelmi tisztviselőjével, vagy az adatkezelő egy másik alkalmazottjával.

  • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

   Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van bármikor visszavonni személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

   Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet a cFos Software GmbH. adatvédelmi tisztviselőjével, vagy az adatkezelő egy másik alkalmazottjával.

 11. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

  Ezen a weboldalon a vezérlő a Facebook vállalati integrált összetevőit tartalmazza. A Facebook egy közösségi hálózat.

  A közösségi hálózat az internetes közösségi találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak, és virtuális térben lépjenek kapcsolatba. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internet közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkkal szolgáljon. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználói számára, hogy magánprofilokat hozzanak létre, fényképeket feltöltsenek és hálózatokat ismerőseik kérésére tegyék meg.

  A Facebook működő vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., a Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

  Az internetes weboldal egyes oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyet a vezérlő működtet és amelybe egy Facebook összetevő (Facebook plug-inek) beépültek, az érintett információs technológiai rendszerének böngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebook-ról a Facebook-összetevőn keresztül. Az összes Facebook plug-in áttekintése elérhető a https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ennek a technikai eljárásnak a folyamán a Facebook-ra felhívják a figyelmet arra, hogy weboldalunk melyik aloldalt látogatta meg az érintett.

  Ha az érintettet egyidejűleg jelentkezik be a Facebookon, akkor a Facebook az érintett minden egyes weboldalunkra történő felhívásakor - és az internetes honlapunkon való tartózkodásuk teljes ideje alatt - felfedezi az internetünk melyik konkrét aloldalát oldalon az érintett meglátogatta. Ezt az információt a Facebook összetevőn keresztül gyűjtik, és az érintett érintett Facebook-fiókjával társítják. Ha az érintett kattint a webhelyünkbe integrált Facebook gombok egyikére, például a "Like" gombra, vagy ha az érintett megjegyzést nyújt be, akkor a Facebook összeveti ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

  A Facebook a Facebook összetevőn keresztül mindig információt kap az érintett által a weboldalunkon tett látogatásról, ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebook-ra a webhely felhívásakor. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az érintett kattint-e a Facebook-összetevőre. Ha az adatok ilyen továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a Facebook-fiókjukról, mielőtt felhívnánk weboldalunkat.

  A Facebook által közzétett adatvédelmi útmutató, amely elérhető a https://facebook.com/about/privacy/, a személyes adatok Facebook által történő gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatos információkat nyújt. Ezen felül elmagyarázza, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezen felül különféle konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre a Facebook-ba történő adatátvitel kiküszöbölése érdekében, például a szolgáltató Webgraph Facebook blokkolója, amelyet a http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Ezeket az alkalmazásokat az érintettek felhasználhatják az adatátvitel megszüntetésére a Facebookba.

 12. Adatvédelmi rendelkezések a Google AdSense alkalmazásához és használatához

  Ezen a weboldalon az adatkezelő beépítette a Google AdSense szolgáltatást. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amely lehetővé teszi a reklámok elhelyezését harmadik fél webhelyein. A Google AdSense algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik felek webhelyein megjelenített hirdetéseket, hogy azok megfeleljenek az adott harmadik fél webhelyeinek. A Google AdSense lehetővé teszi az Internet felhasználó érdeklődésen alapuló célzását, amelyet egyéni felhasználói profilok létrehozásával valósítanak meg.

  A Google AdSense összetevőjének üzemeltetője az Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

  A Google AdSense komponensének célja a weboldalunkon található hirdetések integrálása. A Google AdSense meghívásának módja miatt nem helyezi el a cookie-kat a weboldalunkon. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelybe a Google AdSense összetevő be van építve, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan továbbítja az adatokat a A Google AdSense összetevő az online hirdetés és az Alphabet Inc. számára jutalékok elszámolása céljából. Ennek a műszaki eljárásnak a során az Alphabet Inc. vállalkozás megismeri a személyes adatokat, például az érintett IP-címét, amely az Alphabet szolgáltatást nyújtja. Inc., többek között, hogy megértse a látogatók és a kattintások eredetét, és utólag hozzon létre jutalék-megállapodásokat.

  Ezenkívül a Google AdSense úgynevezett nyomkövetési pixeleket is használ. A nyomkövetési pixel egy miniatűr grafika, amely be van ágyazva a weboldalakba, hogy lehetővé tegye a naplófájl rögzítését és a naplófájl elemzését, amelyen keresztül statisztikai elemzés elvégezhető. A beágyazott nyomkövetési pixelek alapján az Alphabet Inc. képes meghatározni, hogy az érintett egy webhelyet nyitott-e meg, és mikor, és milyen linkre kattintott az érintett. A nyomkövetési pixelek többek között arra szolgálnak, hogy elemezzék a webhely látogatói áramlását.

  A Google AdSense segítségével a személyes adatokat és információkat - amelyek tartalmazzák az IP címet is, és a megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és elszámolásához szükségesek - továbbítják az Alphabet Inc.-hez az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tárolják és dolgozzák fel. Az Alphabet Inc. e technikai eljárás útján a begyűjtött személyes adatokat harmadik felek számára nyilvánosságra hozhatja.

  A Google AdSense részletesebb magyarázata a következő https: link://www.google.com/intl/hu/adsense/start/.

 13. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásához és használatához (névtelenítési funkcióval)

  A webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőjét (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. Egy internetes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy jött (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig nézték meg az aloldalt. A webes elemzéseket elsősorban egy weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

  A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

  A Google Analytics webes elemzéséhez a vezérlő a "_gat. _AnonymizeIp" alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak a segítségével a Google lerövidíti az érintett internetkapcsolatának IP-címét, és anonimizálja, amikor az Európai Unió tagállamaitól vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaitól érkező weboldalainkhoz férünk hozzá.

  A Google Analytics összetevő célja a webhelyünk forgalmának elemzése. A Google a begyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy felmérje weboldalunkat, és online jelentéseket nyújtson be, amelyek bemutatják webhelyeink tevékenységeit, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

  A Google Analytics alkalmazásának módja miatt nem helyezi el a cookie-kat a webhelyünkre. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelybe a Google Analytics összetevőt beépítették, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics összetevő az online hirdetés és a Google felé fizetendő jutalékok céljából. E műszaki eljárás során a Google vállalkozás megismeri a személyes adatok ismereteit, például az érintett IP-címét, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és a kattintások eredetét, és utólag hozzon létre jutalékot.

  Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által előállított adatgyűjtés ellen, amely a weboldal használatához kapcsolódik, valamint ezen adatok Google általi feldolgozására, és lehetősége van arra, hogy kizárjon minden ilyen adatot. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásaival kapcsolatos adatokat és információkat nem továbbíthatják a Google Analytics-hez. A böngésző kiegészítőinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törli, formázza vagy újonnan telepíti, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző kiegészítőit a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző kiegészítőt az érintett vagy bármely más személy eltávolította az illetékességi területükhöz tartozó vagy letiltott személyről, akkor lehetséges a böngésző kiegészítőinek újratelepítése vagy újraaktiválása.

  További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/politikák/adatvédelmi/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us alatt találhatók. html. A Google Analytics részletesebben a következő link alatt olvasható: https://www.google.com/analytics/.

 14. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazásával és használatával kapcsolatban

  Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Google+ gombot komponensként. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy társadalmi találkozóhely az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak, és virtuális térben lépjenek kapcsolatba. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internet közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkkal szolgáljon. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy magánprofilokat hozzanak létre, fotókat feltöltsenek és hálózatokat ismerőseik kérésére tegyék meg.

  A Google+ működő vállalata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

  A webhely egyes oldalainak minden egyes felhívásakor, amelyet a vezérlő működtet és amelybe be van építve egy Google+ gomb, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan letölti a megfelelő képernyő megjelenítését. A Google Google+ gombja a megfelelő Google+ gomb alkotóelemén keresztül. E műszaki eljárás során a Google-t felhívják a figyelmet weboldalunkon az adott alaprészre, amelyet az érintett meglátogatott. Részletesebb információ a Google+ -ról a https://developers.google.com/+/.

  Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Google+ szolgáltatásba, akkor a Google az érintett minden egyes weboldalunkra történő felhívásakor az internetes honlapunkon tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri, hogy Az érintett internetes oldalát látogatta meg. Ezeket az információkat a Google+ gombbal gyűjtik össze, és a Google összeegyezteti azokat az érintetthez társított megfelelő Google+ fiókkal.

  Ha az érintett kattint a weboldalunkon integrált Google+ gombra, és így ad egy Google+ 1 ajánlást, akkor a Google ezt az információt az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett Google+ 1 ajánlását, és nyilvánosságra hozza azt az érintettek által e tekintetben elfogadott feltételekkel összhangban. Ezt követően a weboldalon az érintett által adott Google+ 1 ajánlást, valamint más személyes adatokat, például az érintett által használt Google+ fiók nevét és a tárolt fényképet, más Google-szolgáltatásokban, például keresőmotorban tárolják és dolgozzák fel. a Google keresőmotorjának eredményei, az érintett Google-fiókja vagy más helyeken, például az internetes oldalakon, vagy a reklámokkal kapcsolatban. A Google a webhely látogatását más Google-on tárolt személyes adatokkal is összekapcsolhatja. A Google tovább rögzíti ezeket a személyes információkat azzal a céllal, hogy javítsa vagy optimalizálja a különféle Google-szolgáltatásokat.

  A Google+ gombbal a Google információkat kap arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunk felhívásakor bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az érintett kattint-e vagy sem a Google+ gombra kattint-e.

  Ha az érintett nem akarja továbbítani a személyes adatait a Google-nak, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást, ha kijelentkezik Google+ -fiókjából, mielőtt felhívná a webhelyünket.

  További információk és a Google adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/politikák/adatvédelmi/. További referenciákat a Google-tól a Google+ 1 gombra vonatkozóan a https://developers.google.com/+/web/gombok irányelve alatt találhat.

 15. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatban

  Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás elemeit. Az Instagram olyan szolgáltatás, amelyet audiovizuális platformnak lehet minősíteni, amely lehetővé teszi a felhasználók számára fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok terjesztését más közösségi hálózatokban.

  Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

  A weboldal egyes, a vezérlő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyre egy Instagram összetevő (Insta gomb) volt beépítve, automatikusan az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője jelenik meg. az Instagram megfelelő Instagram-összetevőjének megjelenítésére. E technikai eljárás során az Instagram megtudja, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

  Ha az érintettet ugyanabban az időben jelentkezik be az Instagram-on, akkor az Instagram a weboldalunkon történő minden felhíváskor - és az internetes honlapunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt - az internet melyik aloldalát azonosítja. oldalon az érintett meglátogatta. Ezt az információt az Instagram alkotóelemen keresztül gyűjtik, és az érintett érintett Instagram számlájához kapcsolódnak. Ha az érintett a weboldalunkon integrált Instagram gombok egyikére kattint, akkor az Instagram ezeket az információkat egyezteti az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

  Az Instagram az Instagram alkotóelemén keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett be van jelentkezve az Instagramba a webhelyünkre történő felhívás időpontjában. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az adott személy rákattint-e az Instagram gombra, vagy sem. Ha az információ ilyen továbbítása az Instagram-ba nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Instagram-fiókjukból, mielőtt felhívnánk weboldalunkat.

  További információk és az Instagram adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/weboldalon találhatók.

 16. Adatvédelmi rendelkezések a Twitter alkalmazásával és használatával kapcsolatban

  Ezen a weboldalon a vezérlő a Twitter integrált összetevőivel rendelkezik. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikroblog szolgáltatás, amelyen a felhasználók közzétehetik és elterjeszthetik az úgynevezett „tweeteket”, például rövid karaktereket, amelyek legfeljebb 140 karakter hosszúak lehetnek. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, beleértve azokat is, akik nem jelentkeztek be a Twitterbe. A tweet az érintett felhasználó úgynevezett követőinek is megjelenik. A követők olyan Twitter-felhasználók, akik a felhasználó tweetjeit követik. Ezenkívül a Twitter lehetővé teszi széles közönség felkeresését hashtagek, linkek vagy retweetek útján.

  A Twitter üzemeltető társasága a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

  A weboldal egyes, a vezérlő által üzemeltetett oldalainak minden egyes felhívásakor, amelyre a Twitter összetevő (Twitter gomb) be van építve, automatikusan megkérdezi az érintett információtechnológiai rendszerének internetes böngészőjét. letöltheti a Twitter megfelelő Twitter elemének megjelenítését. A Twitter gombokkal kapcsolatos további információk a https://about.twitter.com/de/resources/gombok alatt találhatók. Ezen technikai eljárás során a Twitter megismeri weboldalunk melyik aloldalát, amelyet az érintett meglátogatott. A Twitter elem integrációjának célja a weboldal tartalmának újbóli továbbítása, hogy a felhasználók be tudják mutatni ezt a weboldalt a digitális világban, és növeljék látogatóink számát.

  Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Twitteren, akkor a Twitter minden egyes, az érintett által a weboldalunkra történő felhíváskor, és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt felismeri, hogy melyik internetes oldal aloldala az érintett meglátogatta. Ezt az információt a Twitter összetevőn keresztül gyűjtik és az érintett érintett Twitter-fiókjával társítják. Ha az érintett a weboldalunkon integrált Twitter gombokra kattint, akkor a Twitter ezeket az információkat az érintett személyes Twitter felhasználói fiókjához rendeli, és a személyes adatokat tárolja.

  A Twitter a Twitter összetevőn keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett be van jelentkezve a Twitterbe a webhelyünkre történő felhívás időpontjában. Ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy az adott személy rákattint-e a Twitter összetevőre, vagy sem. Ha az ilyen adatoknak a Twitterbe történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Twitter-fiókjukból, mielőtt felhívnánk weboldalunkat.

  A Twitter alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://twitter.com/privacy? Lang = en oldalon érhetők el.

 17. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásával és használatával kapcsolatban

  Ezen a weboldalon a vezérlő integrált YouTube-összetevőket tartalmaz. A YouTube egy olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videókiadók számára, hogy ingyenesen rögzítsék a videoklipeket és más felhasználókat, és ezen felül ingyenes megtekintést, áttekintést és kommentálást is biztosítanak. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, így hozzáférhet a teljes filmekhez és TV-műsorokhoz, valamint a felhasználók által készített zenei videókhoz, előzetesekhez és videókhoz az internetes portálon keresztül.

  A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

  A weboldal egyes, a vezérlő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyre a YouTube komponens (YouTube video) be lett építve, automatikusan az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője jelenik meg. letöltheti a megfelelő YouTube-összetevő megjelenítését. További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/en/. Ezen technikai eljárás során a YouTube és a Google megismerheti weboldalunk melyik aloldalát az érintett.

  Ha az érintett be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube minden olyan felhíváskor felismeri egy YouTube-videót tartalmazó aloldalra, amely webhelyünk adott aloldalát meglátogatta az érintett. Ezeket az információkat a YouTube és a Google összegyűjti, és az érintett érintett YouTube-fiókjához rendelik.

  A YouTube és a Google a YouTube-összetevőn keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a webhelyre történő felhívás időpontjában bejelentkezett a YouTube-ra; ez akkor fordul elő, függetlenül attól, hogy a személy egy YouTube-videóra kattint vagy sem. Ha az információ ilyen továbbítása a YouTube-ra és a Google-ra az érintett számára nem kívánatos, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett kilép a saját YouTube-fiókjából, mielőtt felhívnánk weboldalunkat.

  A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/hu/politikák/adatvédelem/érhetők el, a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkoznak a YouTube és a Google által.

 18. Adatvédelmi rendelkezések a DoubleClick alkalmazásával és használatával kapcsolatban

  Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a DoubleClick by Google összetevőit. A DoubleClick a Google v��djegye, amely alatt elsősorban speciális online marketing megoldásokat forgalmaznak a reklámügynökségek és a kiadók számára.

  A Google által üzemeltetett DoubleClick a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

  A Google által végzett DoubleClick továbbítja az adatokat a DoubleClick szerverre minden megjelenítés, kattintás vagy egyéb tevékenység alapján. Ezen adatátvitel mindegyike cookie-kérést vált ki az érintett böngészőjéhez. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérést, a DoubleClick egy cookie-t használ az érintett informatikai rendszerében. A sütik meghatározását a fentiekben ismertetjük. A süti célja a reklám optimalizálása és megjelenítése. A sütik többek között a felhasználó szempontjából releváns hirdetések megjelenítésére és elhelyezésére, valamint a hirdetési kampányokról szóló jelentések létrehozására vagy fejlesztésére szolgálnak. Ezenkívül a süti elkerüli az ugyanazon hirdetés többszörös megjelenítését.

  A DoubleClick egy cookie-azonosítót használ, amely szükséges a műszaki folyamat végrehajtásához. Például a süti-azonosítóra szükség van egy hirdetés megjelenítéséhez a böngészőben. A duplikáció elkerülése érdekében a DoubleClick a Cookie ID-vel is felveheti azokat a hirdetéseket, amelyek már megjelentek egy böngészőben. A DoubleClick számára is lehetséges a konverziók nyomon követése a cookie-azonosítón keresztül. Például a konverziók akkor kerülnek rögzítésre, ha a felhasználónak korábban megmutattak egy DoubleClick hirdetési hirdetést, és később ugyanazon internetes böngésző segítségével vásárol a hirdető weboldalán.

  A DoubleClick süti nem tartalmaz semmilyen személyes adatot. A DoubleClick süti azonban további kampányazonosítókat is tartalmazhat. A kampányazonosító azonosítja azokat a kampányokat, amelyekkel a felhasználó már kapcsolatba lépett.

  A webhely egyes oldalainak minden egyes meghívásakor, amelyet a vezérlő működtet és amelybe a DoubleClick összetevőt beépítették, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészőjét automatikusan felszólítja a megfelelő DoubleClick összetevő adatok online hirdetés és jutalékok kiszámlázása céljából történő elküldése a Google számára. Ennek a műszaki eljárásnak a során a Google megismeri az összes adatot, amelyet a Google felhasználhat jutalékkalkuláció készítésére. A Google többek között megértheti, hogy az érintett webhelyünk bizonyos hivatkozásaira kattintott.

  Az érintett - a fentiek szerint - bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a sütik beállítását. A használt internetböngésző ilyen kiigazítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google által már használt sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

  A DoubleClick további információit és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket a DoubleClick alatt találja meg a Google https://www.google.com/intl/hu/policy/.

 19. Az adatkezelés jogalapja

  Art. 6(1) lit. a GDPR szolgál alapjául azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez engedélyt kapunk egy meghatározott feldolgozási célra. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például a helyzet, amikor például a feldolgozási műveletek áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, akkor a feldolgozás a Article 6(1) lit. b GDPR.

  Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megkeresések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amelyben kötelező a személyes adatok feldolgozása, például adókötelezettségek teljesítése esetén, a feldolgozás az 5. cikk alapján történik Art. 6(1) lit. c GDPR.

  Ritka esetekben szükség lehet a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet lehet például akkor, ha egy látogató megsérült a társaságunkban, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit tovább kell adni orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás az Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Végül a feldolgozási műveletek alapulhatnak a Article 6(1) lit. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekhez használják, amelyekre a fenti jogi indokok nem terjednek ki, ha a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében szükséges, kivéve, ha ezeket az érdekeket az érdekek felülbírálják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mert az európai jogalkotó kifejezetten említette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

 20. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél által hivatkozott jogos érdekek

  Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a Article 6(1) lit. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és a részvényesek jóléte érdekében végezzük.

 21. A személyes adatok tárolásának időtartama

  A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározására a vonatkozó törvényes megőrzési időszakot kell alkalmazni. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, mindaddig, amíg azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

 22. Személyes adatok szolgáltatása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintettek kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok elmulasztásának lehetséges következményei

  Megállapítottuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy pedig szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. Időnként szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket később meg kell dolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása az lenne, hogy az érintettel nem lehetne szerződést megkötni.

  Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie adatvédelmi tisztviselőnkkel. Adatvédelmi tisztviselőnk tisztázza az érintett számára, hogy a személyes adatok megadását törvény vagy szerződés megköveteli-e, vagy szükséges-e a szerződés megkötéséhez, vajon van-e kötelezettség a személyes adatok megadására, és a a személyes adatok.

 23. Automatizált döntéshozatal megléte

  Felelős vállalatként nem használjuk az automatikus döntéshozatalt vagy a profilozást.

  Ezt az adatvédelmi irányelvet a DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH külső adatvédelmi tisztviselőjének adatvédelmi irányelvei készítették, amelyet a WILDE BEUGER SOLMECKE- vel együttműködésben fejlesztettek ki. Ügyvédek és a használt hardverkereskedő RC GmbH.