cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производи за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
cFos Broadband Connect box

cFos Broadband Connect
Интернет Dial-Up - Висока брзина конекција >= 16Mbit/s

cFos Broadband Connect -

Предности во поглед:

  • PPPoE Dial-Up driver за Windows
  • Висока-брзина, 10x побрзо од Windows driver
  • ниска CPU употреба
  • PPPoE авто-детекција, сите PPPoE параметри се конфигурациони
  • Дојдовни повици
  • Повеќекратни сесии, без лимит за бројот на конекции
  • Филтрирање со "Service-Name" и "AC-Name"
  • NDIS 5.1 / NDIS 6 (под Vista / Windows 7)


Сличен продукт:

Bestseller
cFosSpeed , Зголемување на Интернет брзината
преку Traffic Shaping

Кој производ? cFosSpeed, cFos или cFos Broadband Connect - што да одберете?