cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производи за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

Како да ги испразните папките на Outlook?

Select folder view


1 Изберете преглед на "папка" на долниот лев дел од прозорецот OutlookOpen Outlook DAV configuration

2 Десен клик на папката

3 Кликнете на "Config CalDAV Sync"
Disable Sync

4 Поставете "Synchronize every" на "Sync disabled"

5 Кликнете на "Save"Leeft-click folder

6 Лево кликнете на папкатаChange view

7 Кликнете на "Прикажи"

8 Кликнете на "Промена на погледот"

9 Изберете "Листа"Delete all entries

10 Изберете ги сите записи со „Ctrl-a“ и потоа кликнете со десното копче на нив и изберете „Избриши“ од менито за контекст


Треба да ги повторите овие чекори за сите папки со Календар, контакти и задачи што се синхронизираат од cFos Outlook DAV.