cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Нашите OEM производи

cFosSpeed | Максимален проток со минимални ping времиња од Traffic Shaping

cFosSpeed image
 • NDIS драјвер за Windows 7, Windows Vista, XP и 2000, x86 и x64
 • Traffic Shaping за постоечки конекции, широкопојасни & теснопојасни
 • Traffic Shaping за рутери и/или DSL/Кабелски модеми
 • Прилагодлива инсталациона програма со брендирање
 • Прилагодлив статус прозорец со скинови
 • Повеќе-јазично
 • RTP/VoIP детекција
 • Лимити на сообраќај, лимити на брзина
 • Приоритизација на програми
 • Firewall

cFos IPv6 Link | Поврзливост со новата IPv6 мрежа

cFos IPv6 link image
 • ipv6 dial-up driver за Windows
 • Автоматско рутирање и конфигурирање адреса
 • Висока-брзина, 10x побрзо од Windows Vista driver
 • PPPoE
 • PPP IPv4/IPv6
 • IPv6 Neighbor discovery (ND) + DAD
 • IPv6 Router Advertisement
 • IPv6 DHCP (DHCPv6) stateful & stateless
 • IPv4 DHCP
 • IPv4 <-> ipv6 DNS мапирање
 • IPv6 Рутер Апели со ИСП
 • DHCPv6 Со ИСП

cFos Broadband Connect | High-speed PPPoE Dial-Up драјвер за Windows 7, Vista и XP

cFosBC image
 • NDIS 5.1 / NDIS 6 (под Vista / Windows 7)
 • PPPoE авто-детекција, сите PPPoE параметри се конфигурациони
 • Прилагодлива инсталациона програма со брендирање
 • Автоматско сетирање на DUN конекции на вашиот сервис
 • Повеќе-јазично
 • Филтрирање со "Service-Name" и "AC-Name"
 • Повеќекратни сесии, без лимит за бројот на конекции
 • ниска CPU употреба
 • Дојдовни повици

cFos | Dial-Up драјвер за ISDN и DSL, вкл. Traffic Shaping

 image
 • COM порта драјвер за Windows 7, Vista, XP, 2000, x86 и x64, и постари оперативни системи, како Windows 9x, ME
 • ISDN со CAPI 2.0 (CAPI2032.DLL или kernel модус CAPI)
 • Прилагодлива инсталациона програма со брендирање
 • Автоматско сетирање на DUN конекции на вашиот сервис
 • Повеќе-јазично
 • Channel bundling
 • Firewall
 • 0190er Блокер

cFos PPPoE Detect

image
 • On-the-Fly PPPoE детекција, без потреба од инсталација на мрежен драјвер
 • За Window Vista, XP и 2000, x86 и x64, постари оперативни системи по барање
 • Лесно за интегрирање во постоечките инсталатори

Лиценцни услови и трошоци

 • Трошоците се базирани на бројот на нарачани лиценци
 • Минимум пратка: 1,000 лиценци
 • Наплата или на претходно определена фиксна цена или базирани на бројот на користени лиценци

Лиценцен договор + Контакт

Нашите стандардни OEM лиценцни договови на Германски и Англиски

Deutsch cfos-oem_de.doc

English cfos-oem_en.doc

Контакт: mail link