cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

cFosSpeed, cFos или cFos Broadband Connect

Кој продукт да го изберете?

cFosSpeed BestsellercFos Broadband ConnectcFos Professional
Рутер
Dial-up Net со DSL или кабловски модем (PPPoE)
Traffic Shaping
Неколку компјутери се користат при една интернет конекција
Лимит за брзина на индивидуални Компјутери
Варијабилен Сообраќај
Висока брзина конекција >= 16Mbit/s
Екстремно ниско CPU користење
ISDN
ISDN јавувачки монитор
GSM, UMTS, WiMAX, Wi-Fi
Друга медиа, пр. PPPoA, IP over AAL5, PPTP, RFC1483/2684 bridged
Дојдовни повици
Филтрирање на PPPoE Service / AC name
NDIS 6
Неколку PPPoE конекции симулативно

За Traffic Shaping секогаш го препорачуваме cFosSpeed. Како и да е, ако имате DSL (со DSL модем) и ISDN конекција, го препорачуваме cFos Professional.

Ако вашата конекција е барем 16 MBit/s, го препорачуваме cFos Broadband Connect. За Traffic Shaping користете го cFosSpeed, исто така.


Решение Патека

Интернет преку ISDN, Софтвер за ISDN на COM Порт,
ISDN Јавувачки Монитор?
Да
Да
cFos Professional
cFos Professional

Не Не

Користете рутер за пристап на интернет?

Да
Да

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

НеНе

Вашата интернет конекција користи PPPoE (пр. DSL)?

Не
Не

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

Да Да

Користите DSL Модем поврзан на USB?

Да
Да

cFosSpeed
cFosSpeed
Bestseller

Не Не

Driver за Dial-Up Мрежа?Traffic Shaping?Двете?

Да Да

Да Да

Да Да

BestsellerBestseller
cFosBC
cFos Broadband Connect
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
cFosSpeed
+cFosBC
cFos Broadband
Connect