» Traffic Shaping Калибрирање Traffic Shaping

Важна белешка за cFos Traffic Shaping

cFos Traffic Shaping сега е во калибрирање и учење фаза. Ова е неопходно за утврдување на точната брзина на интернет и перформанси за да се осигурат брзините за оптимално превземање и прикачување кој ќе бидат постигнати а пингот останува мал.

Во зависност колку ја користите вашата конекција, ова фаза може да потрае неколку денови. Како и да се, можете да го убрзате овој процес испраќајки си самите голем фајл по e-mail, на таков начин ефективно го стартувате прикачувањето за неколку минути со целосна брзина.

Click here to learn more

Calibrate Traffic Shaping with the cFos Speed Test

How to squeeze the maximum out of your connection
(Start cFos Speed Guide)

Watch the video "How to calibrate your Internet connection"

image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?
Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Симни: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Hide status window

Deactivating the cFosSpeed status window

You can deactivate the cFosSpeed status window by right-clicking on it, selecting Window Settings and then deactivating "Auto-show/Auto-hide".


Powered by cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty