cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products
Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Download: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

All you need to know about the cFosSpeed Status Windows and Skins

The cFosSpeed Status Windows display important statistics about your current Internet connection. You should choose the skin most useful to you, e.g. the icon skins which integrate into the task bar or the Traffic Analysis skin with real-time statistics about your current different traffic types. Please vote on the different skins. This will help us when designing the next skin window.

Liquid Crystal Skin

Download transfer rate (local) in %
Download transfer rate (total) in %
Upload transfer rate (local) in %
Upload transfer rate (total) in %

Transfer rate in %

De verticale bar graphs scrolling van rechts naar links toont de historie van transfers als percentuele of maximaal bereikte up-/download transfer rate sinds de laatste installatie of callibratie van cFosSpeed. De totale en locale tranfers rates zijn gerelateerd naar runnning cFosSpeed in multi-user mode. Locaal toont de transfer rates voor de huidige computer zelf, totaal de hoeveelheid van verkeer in het lokale network.

De andere dislay methodes zijn dezelfde als de Liquid Crystal History skin.

The background

De transparante background van de status window can vervangen worden door een opaque one door toevoegen van (onder Vista en Windows 7 met admin rechten) het volgende veranderen naar de files net(_n).ini en net(_n)_l.ini in de directory [cFosSpeed install directory]\Lc_insight_skin::

lijn 7: background=background.tga -> ;background=background.tga
lijn 8: ;background=matrix.tga -> background=matrix.tga

De file matrix.tga (in dezelfde directory) kan gemodifficeerd worden naar u eigen voorkeur door gebruik van toepasbare graphische programma's.

Hide status window

Deactivating the cFosSpeed status window

You can deactivate the cFosSpeed status window by right-clicking on it, selecting Window Settings and then deactivating "Auto-show/Auto-hide".

Hoe maak je uw eigen skin

An introduction to creating your own skins can be found in our skin design tutorialenglish

cFosSpeed Status Window (Skins)

Metro Skin
Metro Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Traffic Analysis Insight Skin
Aquarium Skin
Aquarium Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down
Aquarium Icon Skin
Aquarium Icon Skin
Rate this skin Thumb up Thumb down


gebruikers Skin
Toetsenbord LED's