» Domyślna Skórka (grafika)

All you need to know about the cFosSpeed Status Windows and Skins

The cFosSpeed Status Windows display important statistics about your current Internet connection. You should choose the skin most useful to you, e.g. the icon skins which integrate into the task bar or the Traffic Analysis skin with real-time statistics about your current different traffic types. Please vote on the different skins. This will help us when designing the next skin window.

Domyślna Skórka (grafika)

Prędkość transferu pobierania w %
Prędkość transferu wysyłania w %
Ilość połączeń TCP/UDP
0=brak / 1=jeden / 2=dwa do pięciu / 3=więcej niż pięć
Przełącznik niskiego opóźnienia ( = obecnie włączone (jeśli potrzeba) / = zawsze włączone / brak strzałki = wyłączone
Szeregowanie pakietów przez Traffic Shaping
Wyświetlacz falowy czasu pingów
zielony=świetnie / żółty=OK / czerwony=niedobrze
Zwykły pakiet wysyłanych danych
Stały strumień pobierania pakietu danych

Standardowa skórka zaprojektowana została w celu graficznego śledzenia strumienia danych.

Czasy pingów reprezentowane są przez zielone, żółte lub czerwone fale na graficznym wyświetlaczu standardowej skórki. Bieżące czasy pingów zależą w dużej mierze od ilości jednoczesnych pobierań i wysyłań. Jeśli ilość ta wzrośnie, opóźnienie pewnie także się zwiększy.
Aby osiągnąć maksymalną prędkość transferu podczas pobierania, czas pingu dla każdego pobierania musi być podwyższany na krótko.

Przełączanie pomiędzy graficznym i liczbowym wyświetlaczem domyślnej skórki:

Klikając odpowiednie przyciski jest możliwe przełączanie się pomiędzy graficznym i numerycznym wyświetlaczu skórki.

Przełącznik: Prędkość transferu w %
Przełącznik: Ilość połączeń TCP/UDP
Przełącznik: Preferuj Czas Pingu wł/wył (tryb niskich opóźnień)
Przełącznik: Czas pingów graficznie/liczbowo

Wyświetlanie liczbowe

Prędkość transferu pobierania w %
Prędkość transferu wysyłania w %
Czas pingów z włączonym wyświetlaczem priorytetowanych pakietów [ms]
Przełącznik niskiego opóźnienia
= obecnie włączone (jeśli potrzeba) / = zawsze włączone / brak strzałki = wyłączone
Ilość połączeń TCP/UDP
Wskaźnik pobierania CPS
Wskaźnik aktywności pobierania
Prędkość wysyłania CPS
Wyświetlacz aktywności wysyłania


Jak stworzyć własną skórkę

An introduction to creating your own skins can be found in our skin design tutorial english

Powered by cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty