» Kalibracja Zarządzania Ruchem Zarządzanie Ruchem

Więcej na cFos Traffic Shaping

Czasy pingów powinny maleć, a prędkość wysyłania powinna zostać dopasowana do maksymalnej przepustowości łącza. Można, w oknie statusu, przełączać wyświetlanie czasów pingów z wartości numerycznych na graficzne.

cFosSpeed TA Insight Skin

Okienko statusu cFosSpeed zawiera dwa ważne elementy które wskazują jak działa Traffic Shaping :

1 Wskaźnik Traffic Shaping. "Pika" się ilekroć cFosSpeed przeorganizuje pakiet, np. za każdym razem gdy nastąpi zmiana priorytetu

2 Czas pingów wskazuje jak zachowuje się Twoje połączenie internetowe podczas ściągania/wysyłania danych. Im niższa wartość tym lepiej.

Uwaga: By zmierzyć opóźnienia pingi są wysyłane do www.cfos.de. Jednakże nie docierają one do celu, ze względu na ustawioną niewielką liczbe przeskoków (zwykle TTL 2 lub 3). Jeśłi chciałbyś pingować inny cel, możesz zmienić parametr ping_dest w pliku global.ini, w sekcji [param].

Co jeszcze możesz zrobić

Należy wyłączyć inne produkty, które starają się ograniczyć prędkość połączenia, np. Traffic Shaping odFritz!Box. Te dwa rozwiązania będą kolidować ze sobą.

W menu kontekstowym należy wybrać właściwe medium dla swojego połączenia w Opcje, Połączenia.   Więcej informacji

Jeżeli w celu wykonywania rozmów Voice-over-IP (VoIP) często używany jest telefonu wpięty do rutera, należy wybrać "zmienną przepustowość" dla swojego połączenia.   Więcej informacji


  Jak optymalnie skalibrować cFos / cFosSpeed?

  Co jeszcze robi Zarządzanie Ruchem?

  Jak mam sprawdzić czy Zarządzanie Ruchem cFos naprawdę działa?


Powered by cFos Personal Net Web Server
Practice random kindness and senseless acts of beauty