cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Tips:
Prioritering kommer att fungera ordentligt endast om så lite data som möjligt ges hög prioritet. Ge program som delar ut stora mängder data låg prioritet.

Program prioritering

Till att börja med kommer cFosSpeed att försöa detektera Layer 7-protokollet för varje anslutning. Om det inte detekteras (d.v.s. protokollet är OKÄNT) eller prioriteringen av det detekterade protokollet är "normal", används program-detekteringen för att avgöra prioriteringen.

Ett specialfall är HTTP ström identifiering. Om det identifierade protokollet är HTTP, försöker cFosSpeed identifiera om det är en video or audio ström. Det fungerar som så:

Om användarprogrammet är en av de välkända spelarna eller innehåller strängen "player", kategoriserar cFosSpeed anslutningen som HTTP_STREAM_C eller HTTP_STREAM_S. Annars kategoriseras anslutningen som BSTREAM_C eller BSTREAM_S, om innehållet är ljud eller video. Ifall BSTREAM_C/S anslutningen är prioriterad som "normal" så att den aktuella prioriteten bestäms av programprioriteringen.
Detta tillåter dig att i osäkra fall prioritera i enlighet med ditt program.


Prioritization

Prioritization - Your important streams first

You can adjust the priority of the most common network protocols, so all programs using it automatically have the right priority. In addition you can configure the priority of individual programs. This means downloads don't cause lag while gaming or viewing videos, for example.

Program som redan är prioriterade


On-the-fly prioritization of connections

Översikt över anslutningar / On-the-fly prioritization of connections

In one glance you see which programs use your bandwidth. cFosSpeed let's you temporary change the priority to speed up transfers or reduce latency for time-critical applications.

1) Decrease priority
2) Increase priority