cFosSpeed är den officiella Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock och MSI-spelprodukter

Mer om cFos Traffic Shaping

Ping tider bör starta lågt från början, medan uppladdnings-hastighet först måste bli samordnade med anslutningens maximala specifikationer. Du kan växla mellan att ha nuvarande ping tid visad antingen numeriskt eller grafiskt i status fönstret.

cFosSpeed TA Insight Skin

cFosSpeed status fönster innehåller 2 viktiga element vilka indikerar hur Traffic Shaping fungerar:

1 Traffic Shaping indicator. It "blips" närhelst cFosSpeed om-beställer ett paket, egentligen närhelst en prioritering uppstår.

2 ping time indikerar hur uppmärksam Din Internet anslutning är under uppladdn./nedladdn.. Ju mindre värde desto bättre.

Tips: Mätning av vilo Ping sändes tillwww.cfos.de. Händelsevis, kommer de inte att nå sin destination, eftersom de har en begränsad livstid (typiskt Time To Live 2 el 3). Om Du föredrar en annan ping destination, kan Du ändra nyckel-värdet ping_dest i filen global.ini, kapitel [param].

Ytterligare saker Du kan göra

  • Inaktivera andra produkter som försöker begränsa anslutnings-hastigheten, ex. Traffic Shaping av Fritz!Box. Dessa två faktorer motverkar varandra.
  • I innehållsmenyn ,välj rättmedium för Din anslutning under Options/Settings/2Traffic Shaping.
    Mer information
  • Om Du vanligen använder telefon kopplad till routern för Voice-over-IP (VoIP) samtal, vänligen välj "variable bandwidth" för Din anslutning.
    Mer information

Hur kalibrerar jag optimalt cFos / cFosSpeed?

Vad annat kan Traffic Shaping göra?

Hur kan jag utvärdera fördelarna med cFos Traffic Shaping personligen?