cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

จัดการความสำคัญของโปรแกรมด้วย cFosSpeed
รายชื่อ-โปรแกรม
แนะนำโปรแกรมใหม่

การสนทนา Voice-over-IP (VoIP) คุณภาพเยี่ยม

เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีสำหรับ Voice-ฯver-IP ค่าเวลา ping ที่ต่ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด

เทคโนโลยี Traffic Shaping ช่วยให้ค่าเวลา ping ต่ำและอัตราการถ่ายโอนสูงอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน

cFos และ cFosSpeed สามารถตรวจสอบ RTP ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของ VoIP และสตรีมสด (live streams) อื่นๆ (เช่นการประชุมออนไลน์)

ปิดการใช้งานการตรวจสอบอย่างละเอียดของ RTP

การจัดลำดับความสำคัญนี้สามารถปรับได้ที่ Settings, Protocols หรือ Programs หากสตรีมสด (live streams) ไม่เป็นที่รู้จักคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญให้โปรแกรมที่เหมาะสมด้วยชื่อได้

โปรดทราบว่าบางโปรแกรม (เช่น VoIPBuster, IxChariot) เพียงแต่ใช้ RTP โดยไม่ ใช้ RTCP เชื่อมต่อกัน สำหรับกรณีนี้คุณควรยกเลิก Strict RTP checks ใน Settings


Dropouts (สัญญาณหาย) ในระหว่างการดาวน์โหลด:

การเชื่อมต่อ VoIP มักจะประสบปัญหา Dropouts (สัญญาณหาย) เมื่อทำงานพร้อมกันกับดาวน์โหลดเต็มอัตรา ขอบคุณ RX-Shaping ใน cFos และ cFosSpeed ที่รักษาค่าเวลา ping ให้ต่ำแม้ในกรณีนี้จึงสามารถหลีกเลี่ยงปัญหา Dropouts (สัญญาณหาย)

การจัดลำดับความสำคัญโปรแกรมของ SkypeSkype:

Skype ใช้การเข้ารหัสโปรโตคอลสิขสิทธิ์ที่ไม่สามารถตรวจพบได้ง่ายโดยการวิเคราะห์ layer-7 อย่างไรก็ตาม Skype ได้ถูกลำดับความสำคัญไว้แล้ว เพราะเราได้ใส่มันไว้ในรายชื่อการจัดลำดับความสำคัญของโปรแกรม

การจัดลำดับความสำคัญ VoIP ผ่าน Router:

Some routers (like the Fritz!Box) are equipped with phone jacks. If a jack is used, all VoIP data will be transmitted directly to the Internet bypassing cFosSpeed entirely. Such routers may restrict the available bandwidth when a VoIP call is made causing a negative impact on Traffic Shaping performance. Therefore we recommend making VoIP calls from your computer, not the router, to allow cFosSpeed to detect and prioritize them.

เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าการเชื่อมต่อ:

ตั้งค่า การเชื่อมต่อ DSL

คุณสามารถระบุชนิดของสื่อที่ใช้ส่งผ่านข้อมูลได้ที่การตั้งค่า Connections ยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อให้ cFos หรือ cFosSpeed, ค่า ping ก็ยิ่งดีขึ้น ค่าเริ่มต้นเคือ "Adaptive" แต่ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อ DSL คุณควรเลือกมาตรฐานหรือตัวแปรการเชื่อมต่อ DSL ที่เหมาะสมสำหรับสื่อของคุณ

Favor Ping:

แสดงการ Ping

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าในเมนูบริบทหรือหน้าต่างสถานะเพื่อการเปิดใช้งาน "Favor Ping" ลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างสถานะ ตั้งค่านี้ cFos หรือ cFosSpeed จะทำทุกอย่างเพื่อให้เวลา ping น้อยที่สุดซึ่งต้องแลกกับความเร็วการถ่ายโอนที่อาจชะลอตัวลงมาก


VoIP Software ที่ใช้กับ cFosSpeed

 • 1&1 SoftPhone
 • Counterpath Bria
 • Counterpath Eyebeam
 • Counterpath X-lite Pro
 • ekiga SIP voip software
 • FreeCall
 • Gizmo Project
 • GlobalIP Ninja Lite
 • Google Talk
 • iPhone
 • Ixia IxChariot
 • SIPPS or AOL Softphone
 • Skype Internet Telephony
 • SparVoip
 • Teamspeak
 • Ventrilo
 • VoipBuster
 • VoipCheap
 • Web.de Freephone
 • WOIZE
 • Xfire
 • X-Lite
 • X-PRO
 • Yahoo Messenger

วัดประสิทธิภาพด้วย IxChariot

เราได้ทดสอบ cFosSpeed Traffic Shaping ด้วย IxChariot (เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายโดย Ixia) เพื่อประเมิน cFosSpeed Traffic Shaping ว่ามีประโยชน์เท่าใด สำหรับวัตถุประสงค์นี้เราได้ตรวจสอบตัวแปรของ VoIP ด้วย IxChariot ในขณะเดียวกับที่อัพโหลดหลายๆงาน

ในการทดสอบจะเห็นว่าเมื่อไม่มี cFosSpeed การสื่อสาร VoIP ทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ในระหว่างอัพโหลด แต่เมื่อใช้ cFosSpeed การทำงานยังคงเป็นไปอย่่างไม่ผิดสังเกตุ

ค่า MOS

ในรายละเอียดเราจะเห็นว่าค่า MOS (http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_opinion_score) ลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 1 เมื่อเริ่มการอัพโหลดโดยไม่มี cFosSpeed (กราฟสีแดง) ซึ่งหมายความว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้ไม่ได้ เมื่อใช้ cFosSpeed ค่าไม่ลดลง (กราฟสีน้ำเงิน) คุณภาพเสียงยังคงดีอยู่

ค่า Delay

ค่า delayเป็นส่วนสำคัญยิ่งของค่า MOS การใช้ cFosSpeed จะเห็นว่าด้วย cFosSpeed (กราฟสีน้ำเงิน) ค่า delay ในระหว่างการอัพโหลดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่จะเพิ่มถึง 700 milliseconds เมื่อไม่ได้ใช้ cFosSpeed (กราฟสีแดง)