cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

หน้านี้แปลภาษาได้ไม่ดีเพียงพอ!

รับสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (license) ฟรี (cFos, cFosSpeed หรือ cFosBC) สำหรับการช่วยเหลือเรา.
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวแทนจำหน่าย cFos

ตัวแทนจำหน่าย cFos

ต้นแบบ

cFos Software GmbH, Bonn (Germany) ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อในระบบปฏิบัติการต่าง ตั้งแต่ปั 1993. ึ่งมีสินค้าดังนี้รวมถึง cFosSpeed, ตัวจัดการความสำคัญในการเชื่อมต่อของ broadband Internet, cFos Personal Net, ระบบ Cloud web และ server ส่วนตัว , cFos IPv6 Link, the IPv6 dial-up driver & software router and cFos / cFos Broadband Connect, the ที่สุดของประสิทธิภาพบน DSL และ ISDN dial-up drivers.

ติดต่อ / ช่วยเหลือ

ส่วนเรื่องการสนับสนุนหรือช่องทางติดต่อเราโปรดใช้ ฟอร์มการติดต่อ.

เกี่ยวกับข้อกฏหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับที่อ้างถึง TDG (German Tele Services Act):

ผู้ให้บริการของเรานั้นให้บริการคลอบคลุม www.cfos.de และ www.cfosspeed.de ซึ่งเป็น cFos Software GmbH, โดยตัวแทนผู้จัดการทดังนี้ Christoph Lüders and Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Phone: +49 2287669826, ข้อมูลการจดทะเบียน: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No.: DE813105998, อีเมลล์: .

cFos® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้แสดงความสนใจในองค์กรของเรา การปกป้องข้อมูลมีความสำคัญสูงเป็นพิเศษสำหรับการจัดการ cFos Software GmbH การใช้หน้าอินเทอร์เน็ตของ cFos Software GmbH เป็นไปได้โดยไม่มีการบ่งชี้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามหากหัวข้อข้อมูลต้องการใช้บริการขององค์กรพิเศษผ่านเว็บไซต์ของเราการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจจำเป็น หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลดังกล่าวโดยทั่วไปเราได้รับความยินยอมจากเรื่องข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของหัวเรื่องข้อมูลจะต้องเป็นไปตามกฎการป้องกันข้อมูลทั่วไป (GDPR) และสอดคล้องกับการปกป้องข้อมูลเฉพาะประเทศ ระเบียบที่บังคับใช้กับ cFos Software GmbH ด้วยการประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้องค์กรของเราต้องการแจ้งให้สาธารณชนทั่วไปทราบถึงลักษณะขอบเขตและวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมใช้และดำเนินการ นอกจากนี้ข้อมูลอาสาสมัครจะได้รับแจ้งโดยการประกาศการป้องกันข้อมูลของสิทธิที่พวกเขามีสิทธิ์

ในฐานะผู้ควบคุม cFos Software GmbH ได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุดจะถูกประมวลผลผ่านเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามการส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอาจจะมีช่องว่างในการรักษาความปลอดภัยดังนั้นจึงอาจไม่รับประกันการป้องกันที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลนี้ข้อมูลทุกเรื่องมีอิสระที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เราผ่านทางเลือกอื่นเช่นทางโทรศัพท์

1. คำจำกัดความ

การประกาศการปกป้องข้อมูลของ cFos Software GmbH เป็นไปตามข้อกำหนดที่ใช้โดยสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปสำหรับการนำกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) มาใช้ คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลของเราควรอ่านง่ายและเข้าใจได้สำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เราต้องการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ก่อน

ในการประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้เราใช้อนึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • a) ข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ (“ หัวข้อข้อมูล”) บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุเช่นชื่อหมายเลขประจำตัวข้อมูลสถานที่ตัวระบุออนไลน์หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายอย่างที่เฉพาะเจาะจงสำหรับร่างกายสรีรวิทยา พันธุกรรม, จิต, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น

 • b) หัวเรื่องข้อมูล

  หัวเรื่องข้อมูลเป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผล

 • c) การประมวลผล

  การประมวลผลเป็นการดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือในชุดของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติเช่นการรวบรวมบันทึกองค์กรการจัดโครงสร้างการจัดเก็บการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยการส่งการเผยแพร่หรือการทำให้พร้อมใช้งานการจัดตำแหน่งหรือการรวมกันข้อ จำกัด การลบหรือการทำลาย

 • d) ข้อ จำกัด ของการประมวลผล

  ข้อ จำกัด ของการประมวลผลคือการทำเครื่องหมายของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จำกัด การประมวลผลในอนาคต

 • e) การทำโปรไฟล์

  การทำโปรไฟล์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติในรูปแบบใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคคลธรรมดา ความสนใจความน่าเชื่อถือพฤติกรรมตำแหน่งหรือการเคลื่อนไหว

 • f) นามแฝง

  นามแฝงคือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถนำมาประกอบกับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยที่ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกเก็บแยกต่างหากและอยู่ภายใต้มาตรการทางเทคนิคและองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวได้

 • g) ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการดำเนินการ

  ผู้ควบคุมหรือผู้ควบคุมที่รับผิดชอบในการประมวลผลคือบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายผู้มีอำนาจรัฐหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งกำหนดหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันกับผู้อื่นเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ในกรณีที่วัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลดังกล่าวถูกกำหนดโดยกฎหมายสหภาพหรือรัฐสมาชิกผู้ควบคุมหรือเกณฑ์เฉพาะสำหรับการเสนอชื่ออาจมีการจัดเตรียมโดยกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก

 • h) โปรเซสเซอร์

  ตัวประมวลผลเป็นบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายหน่วยงานสาธารณะหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของตัวควบคุม

 • i) ผู้รับ

  ผู้รับเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือตามกฎหมายหน่วยงานสาธารณะหน่วยงานหรือองค์กรอื่นซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สามหรือไม่ อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในกรอบของการสอบสวนโดยเฉพาะตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกจะไม่ถือว่าเป็นผู้รับ การประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นโดยหน่วยงานสาธารณะเหล่านั้นจะต้องเป็นไปตามกฎการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

 • ญ) บุคคลที่สาม

  บุคคลที่สามเป็นบุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายหน่วยงานสาธารณะหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องข้อมูลตัวควบคุมตัวประมวลผลและบุคคลที่อยู่ภายใต้อำนาจโดยตรงของตัวควบคุมหรือตัวประมวลผลได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • k) ความยินยอม

  ความยินยอมของหัวเรื่องข้อมูลคือสิ่งใดก็ตามที่ได้รับอย่างอิสระเฉพาะเจาะจงแจ้งและไม่คลุมเครือเกี่ยวกับความปรารถนาของหัวเรื่องข้อมูลที่เขาหรือเธอโดยคำสั่งหรือการกระทำที่ชัดเจนยืนยันหมายถึงข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอ .

2. ชื่อและที่อยู่ของคอนโทรลเลอร์

ผู้ควบคุมเพื่อวัตถุประสงค์ของกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลคือ:

cFos Software GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
เยอรมันนี
โทรศัพท์: 0228-7669826
อีเมล: helpcfos@cfos.de
เว็บไซต์: www.cfos.de

3. คุกกี้

หน้าอินเทอร์เน็ตของ cFos Software GmbH ใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

ไซต์และเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตจำนวนมากใช้คุกกี้ คุกกี้จำนวนมากมีรหัสคุกกี้ที่เรียกว่า ID คุกกี้เป็นตัวระบุเฉพาะของคุกกี้ ประกอบด้วยสตริงอักขระที่สามารถกำหนดหน้าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ให้กับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเฉพาะที่เก็บคุกกี้ไว้ได้ สิ่งนี้อนุญาตให้ไซต์และเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตที่เยี่ยมชมสามารถแยกความแตกต่างของเบราว์เซอร์แต่ละตัวของ dats ภายใต้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่มีคุกกี้อื่น ๆ เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่เฉพาะเจาะจงสามารถรับรู้และระบุโดยใช้ ID คุกกี้ที่ไม่ซ้ำกัน

ด้วยการใช้คุกกี้ cFos Software GmbH สามารถมอบบริการที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ให้กับผู้ใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีการตั้งค่าคุกกี้

ด้วยการใช้คุกกี้ข้อมูลและข้อเสนอบนเว็บไซต์ของเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ คุกกี้ทำให้เรารู้จักผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา จุดประสงค์ของการจดจำนี้คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้เว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้เช่นไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลการเข้าถึงทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์เพราะเว็บไซต์นี้เข้ามาครอบครองและคุกกี้จะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือคุกกี้ของตะกร้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์จะจดจำบทความที่ลูกค้าวางไว้ในตะกร้าสินค้าเสมือนผ่านคุกกี้

หัวข้อข้อมูลอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ของเราโดยใช้การตั้งค่าที่สอดคล้องกันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้และอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร นอกจากนี้คุกกี้ที่ตั้งค่าไว้อาจถูกลบได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ สิ่งนี้เป็นไปได้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหมด หากข้อมูลปิดการใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้อาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้

4. การรวบรวมข้อมูลและข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์ของ cFos Software GmbH รวบรวมชุดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเมื่อหัวเรื่องข้อมูลหรือระบบอัตโนมัติเรียกเว็บไซต์ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ การรวบรวมอาจเป็น (1) ประเภทของเบราว์เซอร์และรุ่นที่ใช้ (2) ระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยระบบการเข้าถึง (3) เว็บไซต์ที่ระบบการเข้าถึงเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (ที่เรียกว่าผู้อ้างอิง) (4) ผู้ย่อย - เว็บไซต์ (5) วันที่และเวลาที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (6) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (ที่อยู่ IP) (7) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของระบบการเข้าถึงและ (8) ข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันและ ข้อมูลที่อาจถูกใช้ในกรณีที่มีการโจมตีในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

เมื่อใช้ข้อมูลและข้อมูลทั่วไปเหล่านี้ cFos Software GmbH ไม่ได้ข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูล แต่ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับ (1) ส่งเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง (2) ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรารวมถึงการโฆษณา (3) สร้างความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บไซต์ของเราจะมีประสิทธิภาพในระยะยาว และ (4) ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินคดีทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้น cFos Software GmbH จะวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการป้องกันข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรของเราและเพื่อให้แน่ใจว่าระดับการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อของไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์จะถูกจัดเก็บแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากหัวข้อข้อมูล

5. การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา

หัวเรื่องข้อมูลมีความเป็นไปได้ที่จะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของคอนโทรลเลอร์ด้วยการบ่งชี้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ถูกส่งไปยังคอนโทรลเลอร์จะถูกกำหนดโดยรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนโดยหัวเรื่องข้อมูลจะถูกรวบรวมและจัดเก็บโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานภายในโดยผู้ควบคุมและเพื่อวัตถุประสงค์ของเขา คอนโทรลเลอร์อาจร้องขอการถ่ายโอนไปยังตัวประมวลผลอย่างน้อยหนึ่งตัว (เช่นบริการพัสดุ) ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ภายในซึ่งเป็นของตัวควบคุม

โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของตัวควบคุมที่อยู่ IP ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และใช้โดยหัวเรื่องของข้อมูล - วันที่และเวลาของการลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้ด้วย การจัดเก็บข้อมูลนี้เกิดขึ้นกับพื้นหลังซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ผิดและหากจำเป็นเพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดที่เกิดขึ้นได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ที่เก็บข้อมูลนี้เพื่อความปลอดภัยของคอนโทรลเลอร์ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามนอกเสียจากว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องส่งผ่านข้อมูลหรือหากการถ่ายโอนเป็นเป้าหมายของการดำเนินคดีทางอาญา

การลงทะเบียนเรื่องข้อมูลโดยมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถเสนอเนื้อหาหรือบริการของหัวข้อข้อมูลที่อาจเสนอให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นเนื่องจากลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ลงทะเบียนมีอิสระในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในระหว่างการลงทะเบียนได้ตลอดเวลาหรือเพื่อให้พวกเขาถูกลบออกจากสต็อคข้อมูลของตัวควบคุมอย่างสมบูรณ์

ผู้ควบคุมข้อมูลจะให้ข้อมูลตามคำขอแต่ละครั้งของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดถูกเก็บไว้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูล นอกจากนี้ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอหรือข้อบ่งชี้ของข้อมูลในเรื่องนี้เนื่องจากไม่มีข้อผูกพันในการเก็บรักษาตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้รวมถึงพนักงานของผู้ควบคุมทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวข้อข้อมูลในส่วนนี้ในฐานะผู้ติดต่อ

6. การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเรา

บนเว็บไซต์ของ cFos Software GmbH ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการสมัครรับจดหมายข่าวขององค์กรของเรา รูปแบบการป้อนข้อมูลที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้จะกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะถูกส่งเช่นเดียวกับเมื่อมีการสั่งจดหมายข่าวจากตัวควบคุม

cFos Software GmbH แจ้งลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอด้วยจดหมายข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอขององค์กร อาจได้รับจดหมายข่าวขององค์กรโดยหัวเรื่องข้อมูลหาก (1) หัวเรื่องข้อมูลมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและ (2) หัวเรื่องข้อมูลที่ลงทะเบียนสำหรับการจัดส่งจดหมายข่าว อีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยหัวข้อข้อมูลเป็นครั้งแรกสำหรับการจัดส่งจดหมายข่าวด้วยเหตุผลทางกฎหมายในขั้นตอนการเลือกคู่ อีเมลยืนยันนี้ใช้เพื่อยืนยันว่าเจ้าของที่อยู่อีเมลเป็นหัวเรื่องของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้รับจดหมายข่าวหรือไม่

ในระหว่างการลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวเรายังเก็บที่อยู่ IP ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และใช้งานโดยข้อมูลในเวลาที่ลงทะเบียนเช่นเดียวกับวันที่และเวลาของการลงทะเบียน การรวบรวมข้อมูลนี้มีความจำเป็นเพื่อที่จะเข้าใจที่อยู่อีเมลของข้อมูลในทางที่ผิด (เป็นไปได้) ในภายหลังและดังนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ของการป้องกันทางกฎหมายของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวจะถูกใช้เพื่อส่งจดหมายข่าวของเราเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกของจดหมายข่าวอาจได้รับแจ้งทางอีเมลตราบใดที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริการจดหมายข่าวหรือการลงทะเบียนที่มีปัญหาเนื่องจากอาจเป็นกรณีที่มีการแก้ไขข้อเสนอจดหมายข่าว หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเทคนิค จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริการจดหมายข่าวไปยังบุคคลที่สาม การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราอาจถูกยกเลิกโดยหัวเรื่องข้อมูลได้ตลอดเวลา ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรื่องข้อมูลได้ให้สำหรับการจัดส่งจดหมายข่าวอาจถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา เพื่อจุดประสงค์ในการเพิกถอนคำยินยอมลิงค์ที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของตัวควบคุมโดยตรงหรือเพื่อสื่อสารสิ่งนี้กับตัวควบคุมในรูปแบบอื่น

7. จดหมายข่าว - ติดตาม

จดหมายข่าวของ cFos Software GmbH มีพิกเซลการติดตามที่เรียกว่า พิกเซลการติดตามเป็นกราฟิกจิ๋วที่ฝังอยู่ในอีเมลดังกล่าวซึ่งส่งในรูปแบบ HTML เพื่อเปิดใช้งานการบันทึกและวิเคราะห์ไฟล์บันทึก สิ่งนี้ช่วยให้การวิเคราะห์ทางสถิติของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแคมเปญการตลาดออนไลน์ ตามพิกเซลการติดตามที่ฝังตัว cFos Software GmbH อาจเห็นว่าเมื่อใดที่อีเมลเปิดโดยหัวเรื่องข้อมูลและลิงค์ใดในอีเมลถูกเรียกโดยหัวเรื่องข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่รวบรวมในพิกเซลการติดตามที่มีอยู่ในจดหมายข่าวจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์โดยผู้ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งจดหมายข่าวรวมถึงการปรับเนื้อหาของจดหมายข่าวในอนาคตให้ดีขึ้นตามความสนใจของหัวเรื่องข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม กลุ่มข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนคำประกาศยินยอมตามลำดับที่ออกโดยวิธีการเลือกเข้าร่วมสองครั้งได้ตลอดเวลา หลังจากการเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกลบโดยผู้ควบคุม cFos Software GmbH พิจารณาการถอนโดยอัตโนมัติจากการรับจดหมายข่าวเป็นการเพิกถอน

8. โอกาสในการติดต่อผ่านเว็บไซต์

เว็บไซต์ของ cFos Software GmbH มีข้อมูลที่ช่วยให้สามารถติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็วไปยังองค์กรของเรารวมถึงการสื่อสารโดยตรงกับเราซึ่งรวมถึงที่อยู่ทั่วไปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า (ที่อยู่อีเมล) หากหัวเรื่องข้อมูลติดต่อผู้ควบคุมทางอีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มการติดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งโดยเรื่องข้อมูลจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกจัดส่งตามความสมัครใจโดยข้อมูลที่อยู่ภายใต้ตัวควบคุมข้อมูลจะถูกจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลหรือติดต่อกับหัวข้อข้อมูล ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปยังบุคคลที่สาม

9. การลบและการบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ

ตัวควบคุมข้อมูลจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรื่องข้อมูลในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บหรือเท่าที่ได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปหรือผู้บัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ไปยัง

หากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้หรือหากระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดโดยสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีอำนาจอื่นหมดอายุข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบล็อกหรือลบตามข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นประจำ

10. สิทธิ์ของหัวเรื่องข้อมูล

 • ก) สิทธิการยืนยัน

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปเพื่อรับการยืนยันจากผู้ควบคุมว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอกำลังถูกประมวลผลหรือไม่ หากข้อมูลมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในการยืนยันเขาหรือเธอสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหรือพนักงานอื่นของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา

 • b) สิทธิ์ในการเข้าถึง

  หัวข้อข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปที่จะได้รับจากข้อมูลที่ควบคุมฟรีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอเก็บไว้ได้ตลอดเวลาและสำเนาของข้อมูลนี้ นอกจากนี้ระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรปยังอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล
  • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้รับหรือหมวดหมู่ของผู้รับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้รับหรือจะเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับในประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ;
  • หากเป็นไปได้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บหรือหากไม่สามารถทำได้เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดช่วงเวลานั้น
  • การมีอยู่ของสิทธิ์ในการร้องขอจากการแก้ไขหรือควบคุมการลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือการ จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลหรือเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว;
  • การมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
  • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกรวบรวมจากหัวเรื่องข้อมูลข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งที่มา
  • การมีอยู่ของการตัดสินใจอัตโนมัติรวมถึงการทำโปรไฟล์ที่อ้างถึงในข้อ 22 (1) และ (4) ของ GDPR และอย่างน้อยก็ในกรณีเหล่านั้นข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับตรรกะที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลดังกล่าวสำหรับเรื่องข้อมูล

  นอกจากนี้หัวเรื่องข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนไปยังประเทศที่สามหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศ ในกรณีนี้ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งถึงการป้องกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับการถ่ายโอน

  หากข้อมูลมีความประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิ์การเข้าถึงนี้เขาหรือเธออาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหรือพนักงานอื่นของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา

 • c) สิทธิ์ในการแก้ไข

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปที่จะได้รับจากตัวควบคุมโดยไม่ล่าช้าเกินควรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเขาหรือเธอ คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผลเรื่องข้อมูลมีสิทธิที่จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์รวมถึงโดยการให้คำสั่งเสริม

  หากข้อมูลมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์นี้ในการแก้ไขเขาหรือเธอสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหรือพนักงานอื่นของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา

 • d) สิทธิ์ในการลบทิ้ง (สิทธิ์ที่จะถูกลืม)

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปที่จะได้รับจากการควบคุมการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอโดยไม่ล่าช้าและผู้ควบคุมจะมีภาระหน้าที่ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ล่าช้า ใช้ตราบใดที่การประมวลผลไม่จำเป็น:

  • ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นอีกต่อไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือดำเนินการ
  • หัวข้อข้อมูลถอนการยินยอมที่การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับจุด (a) ของบทความ 6 (1) ของ GDPR หรือจุด (a) ของบทความ 9 (2) ของ GDPR และที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผล
  • ข้อมูลวัตถุวัตถุในการประมวลผลตามมาตรา 21 (1) ของ GDPR และไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลหรือวัตถุข้อมูลเรื่องการประมวลผลตามมาตรา 21 (2) ของ GDPR
  • ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย
  • ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกลบทิ้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายในสหภาพหรือกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ตัวควบคุมอยู่ภายใต้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรวบรวมเกี่ยวกับการเสนอบริการสังคมข้อมูลที่อ้างถึงในมาตรา 8 (1) ของ GDPR

  หากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นนำไปใช้และผู้ให้ข้อมูลต้องการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย cFos Software GmbH เขาหรือเธออาจติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเราหรือพนักงานอื่นของตัวควบคุมได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ cFos Software GmbH หรือพนักงานคนอื่นจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจทันทีว่ามีการปฏิบัติตามคำขอลบข้อมูลทันที

  ในกรณีที่ผู้ควบคุมได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่ตามข้อ 17 (1) ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะต้องดำเนินการตามสมควรรวมถึงมาตรการทางเทคนิค ตัวควบคุมที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่หัวเรื่องข้อมูลร้องขอการลบโดยตัวควบคุมของลิงก์ใด ๆ หรือคัดลอกหรือทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเท่าที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ cFos Software GmbH หรือพนักงานคนอื่นจะจัดให้มีมาตรการที่จำเป็นในแต่ละกรณี

 • e) สิทธิในการ จำกัด การประมวลผล

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปที่จะได้รับจากข้อ จำกัด ของการควบคุมการประมวลผลที่หนึ่งในต่อไปนี้ใช้:

  • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลมีการโต้แย้งโดยเรื่องข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
  • การประมวลผลไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหัวเรื่องข้อมูลคัดค้านการลบข้อมูลส่วนบุคคลและการร้องขอแทนการ จำกัด การใช้งานของพวกเขาแทน
  • คอนโทรลเลอร์ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการ แต่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการเรียกร้องทางกฎหมาย
  • เรื่องข้อมูลได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 21 (1) ของ GDPR ที่รอการตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ควบคุมแทนที่ของเรื่องข้อมูลหรือไม่

  หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นและข้อมูลต้องการร้องขอการ จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย cFos Software GmbH เขาหรือเธออาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหรือพนักงานอื่นของตัวควบคุมได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ cFos Software GmbH หรือพนักงานคนอื่นจะจัดการข้อ จำกัด ของการประมวลผล

 • f) สิทธิในการพกพาข้อมูล

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอซึ่งจัดให้กับผู้ควบคุมในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง เขาหรือเธอมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่มีอุปสรรคจากตัวควบคุมที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบใดที่การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมตามจุด (a) ของข้อ 6 (1) ของ GDPR หรือจุด (a) ของบทความ 9 (2) ของ GDPR หรือตามสัญญาตามจุด (b) ของบทความ 6 (1) ของ GDPR และการประมวลผลดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติตราบใดที่ การประมวลผลไม่จำเป็นสำหรับการทำงานของงานที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือในการออกกำลังกายของผู้มีอำนาจอย่างเป็นทางการตกเป็นของตัวควบคุม

  นอกจากนี้ในการใช้สิทธิของเขาหรือเธอในการพกพาข้อมูลตามมาตรา 20 (1) ของ GDPR หัวเรื่องของข้อมูลจะมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคอนโทรลเลอร์หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทางเทคนิคและเมื่อทำเช่นนั้น ส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

  เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการพกพาข้อมูลเรื่องข้อมูลอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่กำหนดโดย cFos Software GmbH หรือพนักงานคนอื่นได้ตลอดเวลา

 • g) คัดค้าน

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปในการคัดค้านโดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะของเขาหรือเธอตลอดเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอซึ่งเป็นไปตามจุด (e) หรือ (f)) ของบทความ 6 (1) ของ GDPR นอกจากนี้ยังใช้กับการทำโปรไฟล์ตามข้อกำหนดเหล่านี้

  cFos Software GmbH จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปในกรณีที่มีการคัดค้านเว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่แทนที่ผลประโยชน์สิทธิและเสรีภาพของหัวข้อข้อมูลหรือการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกัน การเรียกร้องทางกฎหมาย

  หาก cFos Software GmbH ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหัวเรื่องข้อมูลมีสิทธิ์คัดค้านตลอดเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอเพื่อการตลาดดังกล่าว สิ่งนี้ใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรงดังกล่าว หากข้อมูลมีวัตถุใน cFos Software GmbH สำหรับการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง cFos Software GmbH จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป

  นอกจากนี้หัวข้อข้อมูลมีสิทธิ์ในการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของเขาหรือเธอในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอโดย cFos Software GmbH เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติตามข้อ 89 (1) ของ GDPR เว้นแต่การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อเหตุผลสาธารณะ

  ในการใช้สิทธิคัดค้านข้อมูลอาจติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ cFos Software GmbH หรือพนักงานคนอื่น นอกจากนี้อาจมีข้อมูลที่เป็นอิสระในบริบทของการใช้บริการข้อมูลสังคมและแม้จะมี Directive 2002/58/EC และใช้งานของเขาหรือขวาของเธอที่จะคัดค้านด้วยวิธีอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลทางเทคนิค

 • h) การตัดสินใจของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติรวมถึงการทำโปรไฟล์

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปซึ่งไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจบนพื้นฐานของการประมวลผลอัตโนมัติรวมถึงการทำโปรไฟล์ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกัน (1) ไม่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่หรือการทำงานของสัญญาระหว่างหัวเรื่องข้อมูลและตัวควบคุมข้อมูลหรือ (2) ไม่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิกซึ่งผู้ควบคุมอยู่ภายใต้และยังวาง มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์และเสรีภาพของผู้เข้าร่วมข้อมูลและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือ (3) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยินยอมอย่างชัดแจ้งของหัวเรื่องข้อมูล

  หากการตัดสินใจ (1) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าทำสัญญาประสิทธิภาพระหว่างสัญญาข้อมูลกับผู้ควบคุมข้อมูลหรือ (2) ขึ้นอยู่กับการยินยอมอย่างชัดแจ้งของ cFos Software GmbH จะใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องสิทธิ์และเสรีภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างน้อยสิทธิในการได้รับการแทรกแซงจากมนุษย์ในส่วนของผู้ควบคุมเพื่อแสดงมุมมองและการแข่งขันของการตัดสินใจ

  หากข้อมูลมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติเขาหรือเธอสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ cFos Software GmbH หรือพนักงานอื่นของผู้ควบคุมได้ตลอดเวลา

 • i) สิทธิในการถอนความยินยอมในการปกป้องข้อมูล

  ข้อมูลแต่ละเรื่องจะมีสิทธิ์ที่ได้รับจากสภานิติบัญญัติแห่งยุโรปในการเพิกถอนความยินยอมของเขาหรือเธอในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอตลอดเวลา

  หากข้อมูลที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการถอนความยินยอมเขาหรือเธอสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ cFos Software GmbH ได้ตลอดเวลาหรือพนักงานคนอื่นของผู้ควบคุม

11. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้ Facebook

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์มีส่วนประกอบของ Facebook ในองค์กร Facebook เป็นเครือข่ายสังคม

เครือข่ายโซเชียลเป็นสถานที่สำหรับการประชุมทางสังคมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตให้ผู้ใช้สื่อสารกันและโต้ตอบกันในพื้นที่เสมือน เครือข่ายโซเชียลอาจทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์หรือทำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Facebook อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลรวมการสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวอัพโหลดรูปภาพและเครือข่ายผ่านคำขอเป็นเพื่อน

บริษัท ดำเนินงานของ Facebook คือ Facebook, Inc. , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, สหรัฐอเมริกา หากบุคคลอยู่นอกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาตัวควบคุมคือ Facebook Ireland Ltd. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

ด้วยการติดต่อแต่ละหน้าของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และส่วนประกอบ Facebook (ปลั๊กอิน Facebook) ถูกรวมเข้าด้วยกันเว็บเบราว์เซอร์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลคือ ได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติเพื่อดาวน์โหลดแสดงองค์ประกอบ Facebook ที่สอดคล้องกันจาก Facebook ผ่านองค์ประกอบ Facebook ภาพรวมของปลั๊กอิน Facebook ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายใต้ https://developers.facebook.com/docs/plugins/ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้ Facebook จะแจ้งให้ทราบว่าไซต์ย่อยใดที่เฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์ของเราที่เข้าเยี่ยมชมโดยหัวเรื่องของข้อมูล

หากหัวเรื่องข้อมูลถูกล็อกอินในเวลาเดียวกันบน Facebook, Facebook จะตรวจพบทุกครั้งที่มีการโทรมายังเว็บไซต์ของเราตามหัวข้อข้อมูล - และตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา - ซึ่งเป็นไซต์ย่อยเฉพาะของอินเทอร์เน็ตของเรา มีการเข้าชมหน้าเว็บโดยหัวเรื่องของข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมผ่านส่วนประกอบ Facebook และเชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ที่เกี่ยวข้องของหัวเรื่องข้อมูล หากหัวเรื่องข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Facebook ปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราเช่นปุ่ม "ถูกใจ" หรือหากหัวข้อข้อมูลส่งความคิดเห็น Facebook จะจับคู่ข้อมูลนี้กับบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของเรื่องข้อมูลและจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล.

Facebook ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านทางส่วนประกอบของ Facebook เสมอเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลถูกบันทึกไว้ในเวลาเดียวกันบน Facebook ในช่วงเวลาของการโทรไปยังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงว่าข้อมูลหัวเรื่องคลิกที่ส่วนประกอบ Facebook หรือไม่ หากการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Facebook ไม่เป็นที่ต้องการสำหรับหัวเรื่องของข้อมูลเขาหรือเธออาจป้องกันไม่ให้ทำการล็อกออฟจากบัญชี Facebook ของพวกเขาก่อนที่จะทำการโทรไปยังเว็บไซต์ของเรา

แนวทางการปกป้องข้อมูลที่เผยแพร่โดย Facebook ซึ่งมีอยู่ที่ https://facebook.com/about/privacy/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Facebook นอกจากนี้ยังมีการอธิบายว่ามีตัวเลือกการตั้งค่าใดบ้างที่ Facebook เสนอเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการกำหนดค่าที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถกำจัดการส่งข้อมูลไปยัง Facebook เช่นตัวบล็อก Facebook ของ Webgraph ของผู้ให้บริการซึ่งอาจได้รับภายใต้ http://webgraph.com/resources/facebookblocker/แอปพลิเคชั่นเหล่านี้อาจถูกใช้โดยข้อมูลเพื่อกำจัดการส่งข้อมูลไปยัง Facebook

12. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้ Google AdSense

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์ได้รวม Google AdSense Google AdSense เป็นบริการออนไลน์ที่อนุญาตให้มีการวางโฆษณาในเว็บไซต์บุคคลที่สาม Google AdSense ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมที่เลือกโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์บุคคลที่สามเพื่อให้ตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามนั้น ๆ Google AdSense อนุญาตการกำหนดเป้าหมายตามความสนใจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งดำเนินการโดยสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละราย

บริษัท ดำเนินงานของส่วนประกอบ AdSense ของ Google คือ Alphabet Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States

จุดประสงค์ขององค์ประกอบ AdSense ของ Google คือการบูรณาการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา Google AdSense วางคุกกี้บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล คำจำกัดความของคุกกี้อธิบายไว้ข้างต้น ด้วยการตั้งค่าคุกกี้ Alphabet Inc. จึงเปิดใช้งานเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเรียกแต่ละหน้าไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และส่วนประกอบของ Google AdSense รวมอยู่ด้วยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทาง องค์ประกอบของ Google AdSense สำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์และการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับ Alphabet Inc. ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้องค์กร Alphabet Inc. จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ IP ของหัวข้อข้อมูลซึ่งให้บริการตัวอักษร Inc. เพื่อทำความเข้าใจที่มาของผู้เข้าชมและการคลิกและจากนั้นสร้างการชำระค่านายหน้า

หัวข้อข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้นอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานที่สอดคล้องกันและปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การปรับใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้เช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ Alphabet Inc. ตั้งค่าคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล นอกจากนี้ Cookies ที่ใช้งานแล้วโดย Alphabet Inc. อาจถูกลบได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ

นอกจากนี้ Google AdSense ยังใช้พิกเซลการติดตามที่เรียกว่า พิกเซลการติดตามเป็นกราฟิกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บเพื่อเปิดใช้งานการบันทึกไฟล์บันทึกและการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกซึ่งอาจมีการวิเคราะห์เชิงสถิติ จากการติดตามพิกเซลที่ฝังตัว บริษัท อัลฟ่าอิงค์สามารถระบุได้ว่าเมื่อใดและเว็บไซต์ถูกเปิดโดยหัวเรื่องข้อมูลหรือไม่และลิงค์ใดถูกคลิกโดยหัวเรื่องของข้อมูล พิกเซลการติดตามทำหน้าที่อนึ่งเพื่อวิเคราะห์การไหลของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์

ผ่าน Google AdSense ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรวบรวมและการบัญชีของโฆษณาที่แสดง - จะถูกส่งไปที่ Alphabet Inc. ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกา ตัวอักษรอิงค์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านขั้นตอนทางเทคนิคนี้กับบุคคลที่สาม

Google AdSense มีการอธิบายเพิ่มเติมภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้ https://www.google.com/intl/en/adsense/start/

13. บทบัญญัติเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้งาน Google Analytics (พร้อมฟังก์ชันลบข้อมูลระบุตัวตน)

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์ได้รวมส่วนประกอบของ Google Analytics (พร้อมฟังก์ชันตัวระบุชื่อ) Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บ การวิเคราะห์เว็บคือการรวบรวมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ บริการวิเคราะห์เว็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่บุคคลนั้นเข้ามา (ที่เรียกว่าผู้อ้างอิง) ซึ่งมีการเยี่ยมชมเพจย่อยหรือความถี่และระยะเวลาที่ดูเพจย่อย การวิเคราะห์เว็บส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์และเพื่อทำการวิเคราะห์ต้นทุน - ผลประโยชน์ของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ดำเนินการส่วนประกอบ Google Analytics คือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States

สำหรับการวิเคราะห์เว็บผ่าน Google Analytics ตัวควบคุมจะใช้แอปพลิเคชัน "_gat. _anonymizeIp" โดยแอปพลิเคชันนี้ที่อยู่ IP ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหัวเรื่องข้อมูลจะถูกตัดทอนโดย Google และไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือรัฐผู้ทำสัญญาอื่นในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป

วัตถุประสงค์ขององค์ประกอบ Google Analytics คือการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา Google ใช้ข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของเราและเพื่อจัดทำรายงานออนไลน์ซึ่งแสดงกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา

Google Analytics วางคุกกี้ไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล คำจำกัดความของคุกกี้อธิบายไว้ข้างต้น ด้วยการตั้งค่าคุกกี้ Google จึงเปิดใช้งานเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเรียกแต่ละหน้าไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และส่วนประกอบ Google Analytics ที่รวมเข้าด้วยกันเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทาง องค์ประกอบของ Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออนไลน์และการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับ Google ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้องค์กรของ Google จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ IP ของหัวเรื่องข้อมูลซึ่งให้บริการแก่ Google เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของผู้เข้าชมและการคลิกและจากนั้นสร้างการชำระค่านายหน้า

คุกกี้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเวลาในการเข้าถึงตำแหน่งที่เข้าถึงและความถี่ของการเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยหัวเรื่องของข้อมูล ทุกครั้งที่มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงที่อยู่ IP ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้โดยหัวข้อข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา Google เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกา Google อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านขั้นตอนทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

หัวข้อข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้นอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานที่สอดคล้องกันและปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้เช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ Google Analytics ตั้งค่าคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล นอกจากนี้คุกกี้ที่ใช้งานโดย Google Analytics อาจถูกลบได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ

นอกจากนี้หัวข้อข้อมูลมีความเป็นไปได้ที่จะคัดค้านการรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย Google Analytics ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดย Google และโอกาสที่จะแยกแยะข้อมูลดังกล่าว . เพื่อจุดประสงค์นี้หัวเรื่องข้อมูลจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ภายใต้ลิงก์ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout และติดตั้ง โปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์นี้บอก Google Analytics ผ่าน JavaScript ว่าข้อมูลและข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าชมหน้าอินเทอร์เน็ตอาจไม่ถูกส่งไปยัง Google Analytics การติดตั้งส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ถือเป็นการคัดค้านโดย Google หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลถูกลบภายหลังจัดรูปแบบหรือติดตั้งใหม่แล้วหัวเรื่องข้อมูลจะต้องติดตั้ง Add-on ของเบราว์เซอร์ใหม่เพื่อปิดการใช้งาน Google Analytics หากส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ถูกถอนการติดตั้งโดยหัวเรื่องข้อมูลหรือบุคคลอื่นที่มีสาเหตุมาจากขอบเขตความสามารถหรือถูกปิดใช้งานเป็นไปได้ที่จะดำเนินการติดตั้งใหม่หรือเปิดใช้งานส่วนเสริมของเบราว์เซอร์อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ของ Google สามารถเรียกดูได้ภายใต้ https://www.google.com/intl/en/นโยบาย/ความเป็นส่วนตัว/ และภายใต้ http://www.google.com/วิเคราะห์/ข้อตกลง/เรา HTML Google Analytics มีการอธิบายเพิ่มเติมภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้ https://www.google.com/analytics/

14. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้ Google+

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์ได้รวมปุ่ม Google+ เป็นส่วนประกอบ Google+ เป็นเครือข่ายสังคมที่เรียกว่า เครือข่ายโซเชียลเป็นสถานที่พบปะทางสังคมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ซึ่งโดยปกติจะอนุญาตให้ผู้ใช้สื่อสารกันและโต้ตอบกันในพื้นที่เสมือน เครือข่ายโซเชียลอาจทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์หรือทำให้ชุมชนอินเทอร์เน็ตสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Google+ อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลรวมการสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวอัปโหลดรูปภาพและเครือข่ายผ่านคำขอเป็นเพื่อน

บริษัท ดำเนินงานของ Google+ คือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States

ด้วยการโทรแต่ละครั้งไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และปุ่ม Google+ ถูกรวมเข้าด้วยกันเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลจะดาวน์โหลดการแสดงผลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ปุ่ม Google+ ของ Google ผ่านองค์ประกอบปุ่ม Google + ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้ Google ได้รับทราบถึงหัวข้อย่อยของเว็บไซต์ของเราที่เข้าชมโดยหัวข้อข้อมูล ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google+ มีอยู่ใน https://developers.google.com/+/

หากหัวเรื่องข้อมูลเข้าสู่ระบบในเวลาเดียวกันกับ Google+ Google จะจดจำการโทรไปยังเว็บไซต์ของเราทุกครั้งโดยหัวเรื่องของข้อมูลและตลอดระยะเวลาที่เขาหรือเธอเข้าพักในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตซึ่งหน้าย่อยเฉพาะของเรา หน้าอินเทอร์เน็ตถูกเยี่ยมชมโดยหัวเรื่องของข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมผ่านปุ่ม Google+ และ Google จับคู่กับบัญชี Google+ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข้อมูล

หากหัวเรื่องข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Google+ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราและให้คำแนะนำแก่ Google+ 1 Google จะกำหนดข้อมูลนี้ให้กับบัญชีผู้ใช้ Google+ ส่วนตัวของหัวเรื่องข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล Google จัดเก็บข้อเสนอแนะ Google+ 1 ของหัวเรื่องข้อมูลทำให้เปิดเผยต่อสาธารณะตามข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งยอมรับโดยหัวเรื่องข้อมูลในเรื่องนี้ จากนั้นคำแนะนำของ Google+ 1 ที่ได้รับจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้พร้อมกับข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่นชื่อบัญชี Google+ ที่ใช้โดยหัวเรื่องของข้อมูลและรูปถ่ายที่เก็บไว้จะถูกจัดเก็บและประมวลผลในบริการอื่น ๆ ของ Google เช่นเครื่องมือค้นหา ผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของ Google บัญชี Google ของหัวเรื่องข้อมูลหรือในที่อื่น ๆ เช่นบนหน้าอินเทอร์เน็ตหรือเกี่ยวกับโฆษณา Google ยังสามารถเชื่อมโยงการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ใน Google Google บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพบริการต่างๆของ Google

ผ่านปุ่ม Google+ Google จะรับข้อมูลที่หัวเรื่องของข้อมูลเข้าชมเว็บไซต์ของเราหากข้อมูลในช่วงเวลาที่โทรไปยังเว็บไซต์ของเรานั้นถูกลงชื่อเข้าใช้ Google+ สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงว่าข้อมูลหัวเรื่องคลิกหรือไม่คลิกที่ปุ่ม Google +

หากหัวเรื่องข้อมูลไม่ต้องการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Google เขาหรือเธออาจป้องกันการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยออกจากระบบบัญชี Google+ ของเขาก่อนที่จะเรียกเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลของ Google สามารถเรียกดูได้ภายใต้ https://www.google.com/intl/en/นโยบาย/ความเป็นส่วนตัว/การอ้างอิงเพิ่มเติมจาก Google เกี่ยวกับปุ่ม Google+ 1 อาจหาได้ภายใต้ https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

15. ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้งาน Google-AdWords

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์ได้รวม Google AdWords Google AdWords เป็นบริการสำหรับการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่อนุญาตให้ผู้โฆษณาวางโฆษณาในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของ Google และเครือข่ายโฆษณาของ Google Google AdWords อนุญาตให้ผู้โฆษณากำหนดคำหลักเฉพาะล่วงหน้าด้วยความช่วยเหลือของโฆษณาบนผลการค้นหาของ Google เท่านั้นที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อดึงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำหลัก ในเครือข่ายการโฆษณาของ Google โฆษณาจะเผยแพร่ในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องโดยใช้อัลกอริทึมอัตโนมัติโดยคำนึงถึงคำหลักที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

บริษัท ที่ดำเนินงานของ Google AdWords คือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States

วัตถุประสงค์ของ Google AdWords คือการส่งเสริมเว็บไซต์ของเราโดยการรวมการโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของเครื่องมือค้นหา Google และการแทรกการโฆษณาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของเรา

หากหัวเรื่องข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านโฆษณา Google คุกกี้แปลงจะถูกจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลผ่าน Google คำจำกัดความของคุกกี้อธิบายไว้ข้างต้น คุกกี้การแปลงสูญเสียความถูกต้องหลังจาก 30 วันและไม่ได้ใช้เพื่อระบุหัวเรื่องของข้อมูล หากคุกกี้ยังไม่หมดอายุคุกกี้แปลงจะถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าหน้าย่อยบางหน้าเช่นตะกร้าสินค้าจากระบบร้านค้าออนไลน์ถูกเรียกขึ้นมาบนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ ผ่านคุกกี้การแปลงทั้ง Google และผู้ควบคุมสามารถเข้าใจได้ว่าบุคคลที่เข้าถึงโฆษณา AdWords ในเว็บไซต์ของเราสร้างยอดขายนั่นคือดำเนินการหรือยกเลิกการขายสินค้า

Google ใช้ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมได้จากการใช้คุกกี้เพื่อสร้างสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา สถิติการเยี่ยมชมเหล่านี้ใช้เพื่อกำหนดจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่แสดงผ่านโฆษณา AdWords เพื่อยืนยันความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโฆษณา AdWords แต่ละรายการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา AdWords ของเราในอนาคต ทั้ง บริษัท ของเราและผู้โฆษณา Google AdWords อื่นไม่ได้รับข้อมูลจาก Google ที่สามารถระบุหัวข้อข้อมูลได้

คุกกี้การแปลงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหน้าอินเทอร์เน็ตที่เข้าชมโดยหัวเรื่องของข้อมูล ทุกครั้งที่เราเข้าชมหน้าอินเทอร์เน็ตข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงที่อยู่ IP ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ใช้โดยหัวข้อข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Google ในสหรัฐอเมริกา Google เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกา Google อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านขั้นตอนทางเทคนิคไปยังบุคคลที่สาม

หัวข้อข้อมูลอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ของเว็บไซต์ของเราตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าที่สอดคล้องกันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้และทำให้ปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้เช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ Google วางคุกกี้การแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล นอกจากนี้คุกกี้ที่กำหนดโดย Google AdWords อาจถูกลบได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ

หัวเรื่องข้อมูลมีความเป็นไปได้ที่จะคัดค้านการโฆษณาตามความสนใจของ Google ดังนั้นหัวเรื่องข้อมูลจะต้องเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์แต่ละตัวในการใช้ลิงค์ www.google.de/settings/ads และตั้งค่าที่ต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ของ Google สามารถเรียกดูได้ภายใต้ https://www.google.com/intl/en/นโยบาย/ความเป็นส่วนตัว/

16. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้ Instagram

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์ได้รวมส่วนประกอบของบริการ Instagram Instagram เป็นบริการที่อาจมีคุณสมบัติเป็นแพลตฟอร์มภาพและเสียงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเครือข่ายสังคมอื่น ๆ

บริษัท ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับบริการที่นำเสนอโดย Instagram คือ Instagram LLC, 1 Hacker Way, อาคาร 14 ชั้นที่ 1, Menlo Park, CA, UNITED STATES

ด้วยการเรียกแต่ละหน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และที่มีการรวมองค์ประกอบ Instagram (ปุ่ม Insta) เข้าด้วยกันเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรื่องข้อมูลจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ เพื่อดาวน์โหลดการแสดงส่วนประกอบ Instagram ที่สอดคล้องกันของ Instagram ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้ Instagram ตระหนักถึงสิ่งที่หน้าย่อยเฉพาะของเว็บไซต์ของเราเข้าชมโดยเรื่องข้อมูล

หากหัวเรื่องข้อมูลถูกล็อกอินในเวลาเดียวกันบน Instagram อินสตาแกรมจะตรวจจับทุกครั้งที่มีการเรียกขึ้นเว็บไซต์ของเราตามหัวข้อข้อมูลและตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา - หน้าย่อยเฉพาะของอินเทอร์เน็ตของเรา มีการเข้าชมหน้าเว็บโดยหัวเรื่องของข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมผ่านองค์ประกอบ Instagram และเชื่อมโยงกับบัญชี Instagram ที่เกี่ยวข้องของหัวข้อข้อมูล หากหัวเรื่องข้อมูลคลิกที่หนึ่งในปุ่ม Instagram ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา Instagram จะจับคู่ข้อมูลนี้กับบัญชีผู้ใช้ Instagram ส่วนตัวของหัวเรื่องข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Instagram ได้รับข้อมูลผ่านทางส่วนประกอบ Instagram ที่ข้อมูลได้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลถูกบันทึกไว้ใน Instagram ในเวลาที่โทรไปยังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะคลิกที่ปุ่ม Instagram หรือไม่ก็ตาม หากการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Instagram ไม่เป็นที่ต้องการในเรื่องของข้อมูลเขาหรือเธอสามารถป้องกันสิ่งนี้ได้โดยออกจากบัญชี Instagram ก่อนที่จะทำการโทรไปยังเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ของ Instagram สามารถเรียกดูได้ภายใต้ https://help.instagram.com/155833707900388 และ https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

17. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้ Twitter

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์มีส่วนประกอบแบบรวมของ Twitter Twitter เป็นบริการ microblogging แบบพูดได้หลายภาษาซึ่งผู้ใช้สามารถเผยแพร่และแพร่กระจายที่เรียกว่า 'ทวีต' เช่นข้อความสั้น ๆ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 140 อักขระ ข้อความสั้น ๆ เหล่านี้มีให้สำหรับทุกคนรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ Twitter ทวีตก็จะปรากฏขึ้นเพื่อติดตามที่เรียกว่าของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ติดตามคือผู้ใช้ Twitter คนอื่นที่ติดตามทวีตของผู้ใช้ นอกจากนี้ Twitter ช่วยให้คุณสามารถระบุผู้ชมจำนวนมากผ่านแฮชแท็กลิงก์หรือรีเวิร์ต

บริษัท ดำเนินงานของ Twitter คือ Twitter, Inc. , 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States

ด้วยการเรียกแต่ละหน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และส่วนประกอบ Twitter (ปุ่ม Twitter) ถูกรวมเข้าด้วยกันเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ เพื่อดาวน์โหลดการแสดงส่วนประกอบ Twitter ที่สอดคล้องกันของ Twitter ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม Twitter มีอยู่ใน https://about.twitter.com/de/resources/ปุ่ม ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้ Twitter ได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าย่อยเฉพาะของเว็บไซต์ของเราที่มีการเข้าชมโดยหัวเรื่องของข้อมูล จุดประสงค์ของการรวมส่วนประกอบ Twitter คือการส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ของเราสามารถแนะนำหน้าเว็บนี้สู่โลกดิจิตอลและเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมของเรา

หากหัวเรื่องข้อมูลถูกล็อกอินในเวลาเดียวกันบน Twitter, Twitter จะตรวจพบทุกครั้งที่มีการโทรมายังเว็บไซต์ของเราตามหัวข้อข้อมูลและตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราซึ่งหน้าย่อยของหน้าอินเทอร์เน็ตของเรานั้น เข้าชมโดยเรื่องข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมผ่านส่วนประกอบ Twitter และเชื่อมโยงกับบัญชี Twitter ที่เกี่ยวข้องของหัวเรื่องข้อมูล หากหัวเรื่องข้อมูลคลิกที่ปุ่ม Twitter หนึ่งปุ่มที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา Twitter จะกำหนดข้อมูลนี้ให้กับบัญชีผู้ใช้ Twitter ส่วนตัวของหัวเรื่องข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Twitter ได้รับข้อมูลผ่านส่วนประกอบ Twitter ที่ข้อมูลได้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลถูกบันทึกไว้ใน Twitter ในเวลาที่ทำการโทรไปยังเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะคลิกที่องค์ประกอบของ Twitter หรือไม่ก็ตาม หากการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง Twitter นั้นไม่เป็นที่ต้องการในเรื่องของข้อมูลเขาหรือเธออาจป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำเช่นนี้ได้โดยออกจากบัญชี Twitter ก่อนที่จะทำการโทรไปยังเว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ของ Twitter สามารถเข้าถึงได้ภายใต้ https://twitter.com/ความเป็นส่วนตัว? lang = en

18. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้งาน YouTube

ในเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์มีส่วนประกอบรวมของ YouTube YouTube เป็นพอร์ทัลวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้เผยแพร่วิดีโอสามารถตั้งค่าวิดีโอคลิปและผู้ใช้อื่น ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย YouTube อนุญาตให้คุณเผยแพร่วิดีโอทุกประเภทดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงทั้งภาพยนตร์เต็มรูปแบบและการออกอากาศทางทีวีรวมถึงมิวสิควิดีโอรถพ่วงและวิดีโอที่ผู้ใช้ทำผ่านพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต

บริษัท ที่ดำเนินงานของ YouTube คือ YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. , San Bruno, CA 94066, United States YouTube, LLC เป็น บริษัท ลูกของ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States

ด้วยการเรียกแต่ละหน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และส่วนประกอบของ YouTube (วิดีโอ YouTube) ถูกรวมเข้าด้วยกันเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ เพื่อดาวน์โหลดการแสดงองค์ประกอบ YouTube ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YouTube สามารถรับได้ภายใต้ https://www.youtube.com/yt/about/en/ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้ YouTube และ Google ได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าย่อยเฉพาะของเว็บไซต์ของเราที่มีการเข้าชมโดยหัวเรื่องของข้อมูล

หากหัวเรื่องข้อมูลเข้าสู่ระบบบน YouTube YouTube จะจดจำการเรียกไปยังเพจย่อยแต่ละครั้งที่มีวิดีโอ YouTube ซึ่งหน้าย่อยเฉพาะของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเราได้รับการเข้าชมโดยหัวเรื่องของข้อมูล ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมโดย YouTube และ Google และกำหนดให้กับบัญชี YouTube ที่เกี่ยวข้องของหัวข้อข้อมูล

YouTube และ Google จะได้รับข้อมูลผ่านองค์ประกอบของ YouTube ที่หัวเรื่องข้อมูลได้เข้าชมเว็บไซต์ของเราหากข้อมูลในเวลาที่โทรไปยังเว็บไซต์ของเราถูกบันทึกไว้ใน YouTube สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะคลิกวิดีโอ YouTube หรือไม่ก็ตาม หากการส่งข้อมูลนี้ไปยัง YouTube และ Google ไม่เป็นที่ต้องการสำหรับหัวเรื่องของข้อมูลการส่งอาจถูกป้องกันได้หากหัวเรื่องข้อมูลออกจากบัญชี YouTube ของตนเองก่อนที่จะทำการโทรไปยังเว็บไซ��์ของเรา

บทบัญญัติการปกป้องข้อมูลของ YouTube มีให้ที่ https://www.google.com/intl/en/นโยบาย/ความเป็นส่วนตัว/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย YouTube และ Google

19. บทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการใช้ DoubleClick

บนเว็บไซต์นี้คอนโทรลเลอร์ได้รวมส่วนประกอบของ DoubleClick โดย Google DoubleClick เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google ภายใต้โซลูชันการตลาดออนไลน์พิเศษที่โดดเด่นส่วนใหญ่ทำการตลาดกับเอเจนซี่โฆษณาและผู้เผยแพร่

บริษัท ดำเนินงานของ DoubleClick โดย Google คือ Google Inc. , 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES

DoubleClick โดย Google ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ DoubleClick ด้วยการแสดงผลการคลิกหรือกิจกรรมอื่น ๆ การถ่ายโอนข้อมูลแต่ละครั้งจะทริกเกอร์คำขอคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของหัวเรื่องข้อมูล หากเบราว์เซอร์ยอมรับคำขอนี้ DoubleClick จะใช้คุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล คำจำกัดความของคุกกี้อธิบายไว้ข้างต้น วัตถุประสงค์ของคุกกี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพและการแสดงโฆษณา คุกกี้ถูกใช้เพื่อแสดงและวางโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รวมถึงการสร้างหรือปรับปรุงรายงานเกี่ยวกับแคมเปญโฆษณา นอกจากนี้คุกกี้ยังทำหน้าที่หลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาเดียวกันหลายรายการ

DoubleClick ใช้ ID คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่นจำเป็นต้องใช้รหัสคุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาในเบราว์เซอร์ DoubleClick อาจใช้คุกกี้ ID เพื่อบันทึกว่าโฆษณาใดแสดงอยู่ในเบราว์เซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่ DoubleClick จะสามารถติดตามการแปลงผ่าน ID คุกกี้ได้ ตัวอย่างเช่นการแปลงจะได้รับการบันทึกเมื่อผู้ใช้เคยเห็นโฆษณาโฆษณา DoubleClick มาก่อนและเขาหรือเธอทำการซื้อบนเว็บไซต์ของผู้โฆษณาโดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เดียวกัน

คุกกี้จาก DoubleClick ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อย่างไรก็ตามคุกกี้ DoubleClick อาจมีรหัสแคมเปญเพิ่มเติม รหัสแคมเปญจะใช้เพื่อระบุแคมเปญที่ผู้ใช้ติดต่อมาแล้ว

ด้วยการเรียกแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ซึ่งดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์และส่วนประกอบ DoubleClick ที่รวมเข้าด้วยกันเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูลจะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติโดยองค์ประกอบ DoubleClick ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งข้อมูลเพื่อการโฆษณาออนไลน์และการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นไปยัง Google ในระหว่างกระบวนการทางเทคนิคนี้ Google จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ Google อาจใช้เพื่อสร้างการคำนวณค่าคอมมิชชั่น Google อาจเข้าใจว่าหัวเรื่องข้อมูลได้คลิกลิงก์บางลิงค์ในเว็บไซต์ของเรา

หัวข้อข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้นอาจป้องกันการตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้งานที่สอดคล้องกันและปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวร การปรับใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้เช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ Google ตั้งค่าคุกกี้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวเรื่องข้อมูล นอกจากนี้คุกกี้ที่ใช้งานโดย Google อาจถูกลบได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมและบทบัญญัติการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ DoubleClick อาจถูกเรียกดูภายใต้ DoubleClick โดย Google https://www.google.com/intl/en/นโยบาย/

20. กฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผล

ศิลปะ. 6 (1) สว่าง GDPR ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินงานการประมวลผลซึ่งเราได้รับความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์การประมวลผลเฉพาะ หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาซึ่งข้อมูลหัวเรื่องเป็นภาคีตัวอย่างเช่นเมื่อการดำเนินการประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการจัดหาสินค้าหรือเพื่อให้บริการอื่น ๆ การประมวลผลคือ อ้างอิงจากบทความ 6 (1) lit b GDPR

เช่นเดียวกับการดำเนินการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินมาตรการก่อนสัญญาเช่นในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา บริษัท ของเราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่เช่นการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านภาษีการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับ Art 6 (1) สว่าง c GDPR

ในบางกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของข้อมูลหรือบุคคลธรรมดาอื่น ตัวอย่างเช่นหากผู้เข้าชมได้รับบาดเจ็บใน บริษัท ของเราและชื่ออายุข้อมูลการประกันสุขภาพหรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จะต้องส่งต่อไปยังแพทย์โรงพยาบาลหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ จากนั้นการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับศิลปะ 6 (1) สว่าง d GDPR

ในที่สุดการดำเนินการประมวลผลอาจขึ้นอยู่กับข้อ 6 (1) สว่าง f GDPR พื้นฐานทางกฎหมายนี้ใช้สำหรับการดำเนินการที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยเหตุผลทางกฎหมายใด ๆ ข้างต้นหากจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ บริษัท ของเราหรือบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของข้อมูลที่ต้องการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการประมวลผลดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกเขาได้รับการกล่าวถึงโดยเฉพาะโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติยุโรป เขาคิดว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถสันนิษฐานได้ว่าเรื่องข้อมูลเป็นลูกค้าของผู้ควบคุม (Recital 47 ประโยค 2 GDPR)

21. ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมหรือโดยบุคคลที่สาม

ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอิงตามข้อ 6 (1) สว่าง f GDPR ดอกเบี้ยที่ถูกกฎหมายของเราคือการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผู้ถือหุ้นของเรา

22. ระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบเป็นประจำตราบใดที่ไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาหรือการเริ่มต้นสัญญาอีกต่อไป

23. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายหรือตามสัญญา; ข้อกำหนดที่จำเป็นในการทำสัญญา ข้อผูกพันของเรื่องข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล; ผลที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวในการให้ข้อมูล

เราชี้แจงว่าการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องตามกฎหมายเพียงบางส่วน (เช่นข้อบังคับด้านภาษี) หรืออาจเป็นผลมาจากบทบัญญัติตามสัญญา (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าตามสัญญา) บางครั้งอาจจำเป็นต้องสรุปสัญญาว่าหัวข้อข้อมูลให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราซึ่งเราจะต้องดำเนินการในภายหลัง ยกตัวอย่างเช่นหัวเรื่องของข้อมูลมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อ บริษัท ของเราเซ็นสัญญากับเขาหรือเธอ การไม่จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลทำให้สัญญากับเรื่องข้อมูลไม่สามารถสรุปได้

ก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับจากข้อมูลเรื่องเรื่องข้อมูลจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราชี้แจงต่อข้อมูลว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นสำหรับการสรุปของสัญญาว่ามีภาระหน้าที่ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและผลที่ตามมาของการไม่ให้ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล

24. การมีอยู่ของการตัดสินใจอัตโนมัติ

ในฐานะ บริษัท ที่รับผิดชอบเราจะไม่ใช้การตัดสินใจหรือการทำโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยตัวสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลภายนอก จาก DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับ WILDE BEUGER SOLMECKE | ทนายความ และตัวแทนจำหน่าย ฮาร์ดแวร์มือสอง RC GmbH

ความเป็นส่วนตัว

(การตั้งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในคุกกี้)

(การตั้งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในคุกกี้)

(การตั้งค่านี้จะถูกเก็บไว้ในคุกกี้)