cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

ในการสั่งซื้อ ปกติ จะดำเนินการ ใน 1-2 วันทำการ หลังจาก ท่านได้ชำระ เงินเรียบร้อย.
ในบางกรณี อาจจะเกิดความล่าช้า เพราะทางเราไม่ได้ รับการชำระเงินจากท่าน .

กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน เท่าที่สามารถเป็นไปได้!

ทันที ที่ท่านได้ชำระเงิน เรียนร้อย เราจะส่ง คีย์ ในการอนุญาตให้ใช้งาน ในทันที.

การโอนเงิน WebMoney ชำระผ่าน PayPal การโอนเงินภายใน (เฉพาะเยอรมันเท่านั้น) ชำระผ่านบัตรเครดิต การโอนเงิน Moneybookers การชำระค่าสินค้าวิธีอื่น

ข้อมูล การสั่งซื้อ ของท่าน * บังคับกรอกข้อมูล
ชื่อ*
อีเมลล์*
(ต้องการให้ ติดต่อกลับ)
วันที่ทำการสั่งซื้อ
Purse ID
สำคัญ
Webmoney ID
Paypal รหัส การซื้อขาย
สำคัญ
รหัส การซื้อขาย
อีเมลล์*
(ส่งเมื่อมีการ สั่งสินค้า)
ช่องทาง การชำระเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน
หมายเลข การสั่ง cFos
(ถ้าทราบ)
อ้างอิง
เลขที่บัญชีของท่าน
สำคัญ
วันที่ทำการซื้อขาย
ข้อมูล เพิ่มเติม