cFosSpeed şunlar için kullanılabilecek resmi internet hızlandırıcıdır: ASUS, GIGABYTE, ASRock ve MSI oyun ürünleri

Dosyalarınızı, takvimlerinizi ve adres kitaplarınızı cFos Personal Net ile eşzamanlayın

WebDAV ile dosyalarınızı depolayın ve eşzamanlayın.

WebDAV kaynakların dağıtılmış yönetimine izin veren bir standarttır. It allows the use of file synchronization tools and Windows Explorer with cFos Personal Net folders.

cFos Personal Net klasörlerini uzaktan açmak için Windows Exlporer adres çubuğuna \\www.yourdomain.com\DavWWWRoot\dav yazın. Windows Explorer public klasöründeki dav alt klasörüne erişecektir. Yazma/silme erişimi için public klasörünüzün içinde .htaccess'teki açıklanan bölümü kaldırın. Lütfen bir de erişim hakları / HTTP doğrulamasını değiştirin. Aksi takdirde herkes sizin dav klasörünüze yazma/silme erişimine sahip olur.

cFos Personal Net aşağıdaki HTTP yöntemlerini destekler: PROPFIND, PROPPATCH, DELETE, PUT, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK. PROPPATCH , dosya özelliklerini ve dosya zamanlarını değiştirmek için kullanılır.

cFos Personal Net şu anda tüm WebDAV kaynaklarına public dosya ağacındaki dosyalar ve dizinlenmiş gibi davranmaktadır.
Kilitleri her zaman seçkindir. pnet_LimitPut bildirimi yeni dosya ve dizinlerin oluşturulmasını kısıtlamak için kullanılır. Bu bildirim, dosya silinmesini ve değiştirilmesini sınırlamak için kullanılır.

CalDAV ile takvim eşzamanlaması

cFos Personal Net supports CALDAV (RFC 4791). This allows you to store and synchronize your calender data. You can either use a calendar software which auto-detects the calendar or configure the directories, where calendar entries are stored manually.
For auto-detection cFos Personal Net uses the current user with HTTP authentication. It automatically creates a caldav_personal directory in the pub/private/<your user name>/ directory. The prefix for calendar directories can be set up with the caldav_prefix key in section [param] of the GLOBAL.INI and is "caldav_" by default.

Takvim konumunu elle ayarlamak için (örneğin Mozilla Lightning ile kullanım için) caldav_personal dizinini elle oluşturmanız ve şu url'yi takvim uygulamanıza kurmanız gerekiyor (örn. http://localhost/users/testuser/caldav_personal).

If you configure CalDAV manually, you should create a .htaccess file with directive pnet_lock on if you use the CalDAV directory from several computers simultaneously.

CardDAV ile adres defteri eşzamanlaması

cFos Personal Net CARDDAV (RFC 6352)'i destekler. Bu, adres defterinizi ve kişilerinizi depolamanıza ve cFos Personal Net ile eşzamanlamanıza izin verir. İsterseniz CARDDAV adres kitaplarını otomatik algılayan ya da kişilerin depolandığı dizinleri ayarlayan bir adres defteri yazılımı da kullanabilirsiniz.

Otomatik tespit için cFos Personal Net HTTP doğrulaması olan mevcut kullanıcıyı kullanır. CALDAV'a benzer şekilde otomatik olarak pub/users/<your user name>/ dizini içinde bir carddav_personal dizini oluşturur.

Adres defteri dizinleri için ön ek (prefix) cardav_prefix anahtarıyla GLOBAL.INI içinde bulunan [param] bölümünden ayarlanabilir ve varsayılan olarak "cardav_" şeklindedir.

adres defteri konumunu elle ayarlamak için carddav_personal dizinini oluşturmanız ve bu urlyi adres defteri uygulamanıza kurmanız gerekmektedir (örn. http://localhost/users/testuser/carddav_personal).

If you configure CardDAV manually, you should create a .htaccess file with directive pnet_lock on if you use the CardDAV directory from several computers simultaneously.

Synchronisation with Outlook IconMS Outlook calendars, tasks and contacts

cFos OutlookDAV (beta) can be used to synchronize the calendars, tasks and contacts of cFos Personal Net with MS Outlook.

cFos Personal Net dökümanı