cFosSpeed şunlar için kullanılabilecek resmi internet hızlandırıcıdır: ASUS, GIGABYTE, ASRock ve MSI oyun ürünleri

cFos PNet standart scriptleri

cFos PNet tarafından gönderilen scriptler, sunucu fonksiyonlarını Javascriptle nasıl uygulayabileceğinizi gösterebilir. Client taraflı tarayıcı scriptleme için tasarlanmışlardır, jQuery gibi. Genelde server taraflı scriptler .jss uzantısını kullanır, client taraflı scriptler .js uzantısını kullanır. That is, cFos PNet, .js dosyalarını tarayıcıya gönderirken, .jss dosyalarını *çalıştırır*.

You can use script debugging with Visual studio veya Visual Web Developer ile scriptlerde hata ayıklayabilirsiniz. Script hata ayıklaması için Visual studio ya da Visual Web Developer uzaktan hata ayıklama destekleyen sürümlerini kullanmalısınız yani Visual studio Professional Edition. Script hata ayıklamasını etkinleştirmek için, c:\programdata\cFos\cFosPNet klasöründeki GLOBAL.INI dosyasının [param] bölümündeki enable_script_debugging=1 anahtarını ayarlamalısınız in the folder.

Eğer kurulu bir script hata ayıklayıcı yoksa bu değeri 0 a ayarlayın. Aksi halde scriptler bazı makineler üzerinde takılıp kalabilir. Ayrıca, program başlangıcında script hata ayıklamayı etkinleştirmek için cfospnet.exe’yi -enable_script_debugging veya -esd komut satırı anahtarları ile.

Script-tabanlı kullanıcı yönetimi ve doğrulaması

In the pub folder is a sub-folder users with a subfolder for every user, who has an account on your cFos PNet server. The users password or other optional profile data is stored in a hash list, named PROFILE.TXT. This allows speedy and cached accesses for by cFos PNet built-in HTTP authentication. In the public folder is also a sub-folder www with a subfolder for every user. This folder can contain downloadable files of that user. The file_op.jss script also allows the user to upload files into this folder.

.htaccess ayarlarına göre scriptler kimlik doğrulaması yapar. Yani, dizinin ait olduğu kullanıcı için uygun kullanıcı kimliklerine ihtiyacınız var.

Burada scriptlerin kısa açıklaması mevcuttur. Nasıl çalıştıklarını görmek için kaynak koduna göz atmalısınız.
makedir2.jssIf no index.htm or index.html file are present in the requested directory cFos PNet starts this script to generate a directory listing.
The script uses the FileSystemObject to collect information about the contents of the current directory. It then loads an XML template file, parses it and generates a HTML page from the directory contents and the snippets provided by the XML. To change the look or functionality of the directory listing modify the XML template. The resulting HTML file has basic file maintenance links in it. As administrator you can login using HTTP authentication and rename, delete file or folders, upload files as well as create new folders. This is supported by jQuery on the client side, which is basically used to conveniently send Ajax requests to cFos PNet. The server side script file_op.jss performs the necessary HTTP authentication and handles the file operations.

file_op.jssYukarıdaki kimlik doğrulamasına göre dosya işlemlerini yürütür. Dosya işlemleri: rename(yeniden adlandır), delete(sil), mkdir bir klasör oluşturup upload etmek içindir. Upload genelde kimlik doğrulaması gerektirir. Tarayıcı her zaman önce tüm dosyayı sunucuya gönderip sonra kimlik doğrulama bilgisini aldığı için dosyayı iki kere göndermiş olur. Tarayıcıya kimlik doğrulama bilgisini önce vermek için file_op.jss scripti ön inceleme işlemi sağlar. Ajax talebi kullanan tarayıcı server’dan HTTP kimlik doğrulama yanıtı ister (401) ve ardından onu mevcut upload için otomatik kullanır. Upload upload.jss içindeki bir fonksiyon tarafından yapılır ve bu fonksiyon çeşitli boyutlarda dosyaların uploadına izin vermek için cFos PNet'in dosya nesnesini kullanır.

user_op.jssTemel kullanıcı yönetim işlevlerini uygular: oluştur(yarat), sil, şifre sıfırla ve listele. Kimlik doğrulama için yönetici (admin) kullanıcısı gereklidir.

list_op.jssHash listeleri cFos PNet için önemli bir rol oynadığından, list_op.jss Ajax istekleri için uygun olan temel liste işlemlerini sağlar. Yukarıda tanımlandığı şekilde kimlik doğrulaması yapılır. Scriptin konumuna bağlı olarak kimlik doğrulaması gereken kullanıcı seçilir. Kimlik doğrulama ilgili .htaccess dosyalarındaki direktiflere göre yapılır. list_op.jss şu işlemleri sağlar:

al Hash listesindeki değerlerin listesini al.
kur Anahtar listesini eğerler listesine ayarla.
kaydet Diske ekran görüntüsü kaydet.
sil Anahtar listesini sil.
temizle Tüm anahtarları sil.
kaldır Listeyi hafızadan / diskten sil.
boyut Liste boyutunu geri döndür.
listele Hash listesindeki tüm elemanları listele.

dyndns.htm içindeki Ajax DynDNS yapılandırma bilgisini ayarlamak için bu işlemlerden faydalanır..

dyndns.jssÖzel klasördeki (private) yapılandırma verilerini kullanarak DynDNS kaydetme ve kayıt slime işlemlerini yürütür.
Server açılışında ve kapanışında kullanılabilir. (Bölüm 1’e bakınız).

get_connections.jssMevcut HTTP bağlantılarını görüntülemek için kullanılır. HTTP, TCP aracılığıyla yapılır. HTTP istemlerini hızlandırmak için, tarayıcılar HTTP işlemleri için TCP bağlantılarını yeniden kullanmayı denerler. Güncel HTTP talebi sadece kısa bir mesaj ve cevaptan ibarettir. Ardından, tarayıcı birkaç saniye sonar TCP bağlantılarını kapatır. Yani bir kullanıcıyı sadece kısa süreliğine görebilirsiniz. Eğer kmlik doğrulama başarılıysa kullanıcının adı IP adresiyle birlikte geri döndürülür.

stretch.jssGörselleri web sayfası tarafından kullanılan formata uydurmak için yeniden boyutlandırmak web tasarımcıları için her zaman külfet olmuştur, o yüzden cFos PNet görsel nesnelerini (GDI+) kullanan küçük bir script sağladık. Bu script, URL'nin sorgu dizgisi içinde bir dosya adı ve bir w (genişlik) ve h (yükseklik) parametresi kullanır. Eğer görselleriniz çeşitli boyutlardaysa, en-boy oranını korumak için tek bir parametre kullanmalısınız. makedir2.jss mevcut klasörde depolanmış görsellerin küçük görüntülerini oluşturmak için bu scriptle kurulan bağlantıları kullanır.

utils.jssSunucu taraflı scriptlemeyi basitleştirmek için faydalı işlevlerin koleksiyonudur. Şu işlevsellikleri sunar:

- web server nesnesini ve fonksiyonlarını paketler.
- Javascript String nesnesini kullanışlı birkaç fonksiyonla genişletir.
- query string’in ya da POST ile kulanılan form verisinin script parametre değerlendirmesi işlemini yapar.
- küçük dosyaların yüklenmesi, kaydı ve gönderilmesi (mail ile).
- rfc 1123 tarihleri cookielerde kullanıldığı gibi.
- cookies.
- basit bir XML dönüştürme fonksiyonudur.

Eğer cFos PNet’I daha büyük projeler için kullanırsanız, işlevsel birimleri dahili basit bir script dosyası yerine modüller halinde paketlemek isteyebilirsiniz. cFos PNet common.js girişimini ve modül özelleştirmeyi destekler.

cFos Personal Net dökümanı