cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho 2Wire 2701HG-G


2Wire 2701HG-G Step 1

1 Mở trang quản lý bộ định tuyến trong trình duyệt2Wire 2701HG-G Step 2

2 Mở tab "Settings"2Wire 2701HG-G Steps 3-4

3 Mở tab "Firewall"

4 Mở hộp thoại "Application support" trong tab Tường lửa2Wire 2701HG-G Steps 5-6

5 Chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy. Lưu ý: Máy tính phải được kết nối với bộ định tuyến

6 Chọn tùy chọn để cho phép các ứng dụng riêng lẻ2Wire 2701HG-G Steps 7-8

7 Chọn ứng dụng để sử dụng chuyển tiếp cổng cho

8 Nhấp vào nút "Add" để thêm chuyển tiếp cổng cho ứng dụng vào máy tính đã chọn2Wire 2701HG-G Steps 9-10

9 Nhập mật khẩu hành chính

10 Nhấp vào nút "Submit" để lưu cài đặt2Wire 2701HG-G Step 11

11 Xác nhận cấu hình thành công2Wire 2701HG-G Steps 12-13

12 Xác nhận ứng dụng được liệt kê

13 Lưu cấu hình. Chuyển tiếp cổng hiện đang được thiết lậpChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!