cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arcadyan VGV7519


Arcadyan VGV7519 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.2.254 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin/1234 hoặc kpn/kpn-adsl)Arcadyan VGV7519 Steps 2-4

2 Nhấp vào "DATA" trong menu chính ở trên cùng

3 Nhấp vào "NAT" và "Port Mapping" trong menu bên trái

4 Nhấp vào biểu tượng nhỏ dưới tiêu đề "Configure" trong bảngArcadyan VGV7519 Steps 5-6

5 Trong "LAN IP", nhập LAN IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy. Trong Protocol Type chọn TCP & UDP. Sử dụng giá trị 80 cho cả LAN PortPublic Port

6 Nhấp vào hộp kiểm "Enable" và sau đó biểu tượng nhỏ bên dưới tiêu đề "Định Configure" trong bảng để lưu cài đặt của bạnArcadyan VGV7519 Step 7

7 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu chính ở trên cùngChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arcadyan VGV7519Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Arcadyan VGV7519