cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Arris TG862


Arris TG862 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: http://192.168.0.1/ - admin tên người dùng mặc định, mật khẩu: password)Arris TG862 Steps 2-4

2 Nhấp vào "Firewall"

3 Nhấp vào "Virtual Servers"

4 Nhấp vào "Add"Arris TG862 Steps 5-8

5 Đặt cả hai cổng thành cổng HTTP mặc định (80)

6 Chọn TCP

7 Đặt IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Private IP Address"

8 Nhấp vào "Add Virtual Server"

9 Đăng xuấtChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!