cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-AC54U


ASUS RT-AC54U Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn (mật khẩu tài khoản mặc định là admin)ASUS RT-AC54U Steps 2-11

2 Nhấp vào "External Network"

3 Nhấp vào "Port Forwarding"

4 Mở "IGDUPDP"

5 Bật "Manual Forwarding"

6 Đặt server name thành http

7 Source IP được đặt thành Tất cả IP (*)

8 port80

9 Intranet IP 192.168.1.2

10 Cổng Local forwarding 80

11 Nhấp vào "+" để thêm và lưu cài đặtChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!