cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Cáp AVM FRITZ! Box 6490


AVM FRITZ!Box 6490 Cable Step 1

1 Đăng nhập vào FRITZ! Box với tên người dùng và mật khẩu của bạnAVM FRITZ!Box 6490 Cable Steps 2-4

2 Nhấp vào "Internet" và "Permit Access" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào tab có nhãn "Permit Access"

4 Nhấp vào nút "New Port Forwarding"AVM FRITZ!Box 6490 Cable Steps 5-6

5 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

6 Nhấp vào "Apply"AVM FRITZ!Box 6490 Cable Step 7

7 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng hiện được định cấu hình cho máy tính của bạn và bạn có thể đăng xuất khỏi FRITZ! Box.