cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113


AVM FRITZ!Box 7113 Step 1

1 Nhập "http://fritz.box" trong trình duyệt của bạn. Nhập mật khẩu. Nhấp vào "Anmelden"AVM FRITZ!Box 7113 Steps 2-6

2 Nhấp vào tab có nhãn "Einstellungen"

3 Nhấp vào "Erweiterte Einstellungen"

4 Bấm vào "Internet"

5 Nhấp vào "Freigabe"

6 Nhấp vào nút "Neue Portfreigabe"AVM FRITZ!Box 7113 Step 7

7 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

8 Nhấp vào "Übernehmen"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!