cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Belkin F9K1115 V2


Belkin F9K1115 V2 Step 1

1 Nhấp vào "Đã Locked" để đăng nhập (IP mặc định là 192.168.2.1 - nếu bạn chưa đặt mật khẩu, hãy bỏ qua bước 1 và 2)Belkin F9K1115 V2 Step 2

2 Chèn mật khẩu của bạn và bấm vào "Let me in"Belkin F9K1115 V2 Step 3

3 Nhấp vào "Advance Settings"Belkin F9K1115 V2 Step 4

4 Trong phần Tường lửa Nhấp vào "Port Forwarding"Belkin F9K1115 V2 Steps 5-7

5 Nhấp vào menu thả xuống để xem các tùy chọn có sẵn

6 Chọn "Web Server (HTTP)" từ menu

7 Nhấp vào nút "<<Add"Belkin F9K1115 V2 Step 8

8 Trong trường trống, chèn bộ số cuối cùng của IP cục bộ được liên kết với máy tính chạy cFos Personal NetBelkin F9K1115 V2 Step 9

9 Nhấp vào nút "Save" và đợi bộ định tuyến khởi động lạiChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!