cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Cisco Valet Model M10 V2


Cisco Valet Model M10 V2 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng Tên người dùng và Mật khẩu (IP mặc định: 192.168.1.1, Tên người dùng mặc định: admin và Mật khẩu: admin)Cisco Valet Model M10 V2 Step 2

2 Nhấp vào "Applications & Gaming" trên thanh điều hướng trên cùngCisco Valet Model M10 V2 Steps 3-4

3 Nhấp vào "Single Port Forwarding"

4 Trong "Application Name", nhấp xuống và chọn "HTTP"Cisco Valet Model M10 V2 Steps 5-7

5 Trong phần "To IP Address", nhập địa chỉ IP bên trong của máy tính cFos Personal Net đang chạy

6 Đánh dấu "Enabled" ở cuối hàng

7 Nhấp vào "Save Settings"Cisco Valet Model M10 V2 Step 8

8 Nhấp vào "Continue" trên màn hình xác nhậnChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!