cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2730U


D-Link DSL-2730U Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)D-Link DSL-2730U Step 2

2 Nhấp vào tab "Advanced"D-Link DSL-2730U Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu bên tráiD-Link DSL-2730U Step 4

4 Nhấp vào nút "Add"D-Link DSL-2730U Steps 5-8

5 Chọn "Web Server(HTTP)" từ trình đơn thả xuống

6 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Server IP Address"

7 Nhấp vào nút "Apply"

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu bên tráiChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!