cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei HG633


Huawei HG633 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạnHuawei HG633 Step 2

2 Nhấp vào tab "Internet"Huawei HG633 Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding"Huawei HG633 Step 4

4 Nhấp vào "New Port Mapping"Huawei HG633 Step 5

5 Chọn "Webserver(HTTP)" từ danh sách "Application"Huawei HG633 Steps 6-7

6 Chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy dưới dạng "Internal Host"

7 Nhấp vào "Save"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Huawei HG633Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Huawei HG633