cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear DG834N


Netgear DG834N Step 1

1 Đăng nhập vào menu cấu hình của bộ định tuyến của bạn (IP mặc định: 192.168.0.1, tên người dùng mặc định: admin, mật khẩu mặc định: password)Netgear DG834N Steps 2-3

2 Nhấp vào "Firewall Rules" trong menu bên trái

3 Nhấp vào nút "Add"Inbound Services bảng "Inbound Services"Netgear DG834N Steps 4-6

4 Chọn "HTTP(TCP:80)" từ danh sách "Service"

5 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy vào trường "Send to LAN Server"

6 Nhấp vào "Apply" để lưu các thay đổi của bạn. Bạn có thể để các trường "Action", "WAN Users" và "Log" với cài đặt mặc định của họChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!