cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ProSenseus BBox3


Proximus BBox3 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn thông qua webbrowser (theo mặc định IP: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: được viết trên BBox3 của bạn) sau đó nhấp vào "Login"Proximus BBox3 Step 2

2 Nhấp vào "Access Control"Proximus BBox3 Steps 3-7

3 Nhấp vào "Portmapping"

4 Nhấp vào "Create new portmap" ở cuối trang

5 Chọn "Http Server (World Wide Web)"

6 Nhập IP của máy tính nơi cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address"

7 Nhấp vào "OK" và BBox3 sẽ lưu thay đổiChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!