cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Sky Hub (SR101)


Sky Hub (SR101) Steps 1-2

1 Trong Trình duyệt web, hãy truy cập giao diện web của Sky Hub (địa chỉ mặc định 192.168.0.1) và nhấp vào tab "Security"

2 Bạn sẽ được nhắc nhập thông tin quản trị viên bộ định tuyến (tên người dùng mặc định: admin, mật khẩu: sky)Sky Hub (SR101) Step 3

3 Nhấp vào tab phụ "Firewall Rules"Sky Hub (SR101) Step 4

4 Cuộn xuống "Inbound services" và nhấp vào "Add"Sky Hub (SR101) Steps 5-6

5 Nhập chi tiết chuyển tiếp:
Dịch vụ - chọn HTTP (TCP: 80) từ danh sách
Hành động - cho phép luôn
Gửi tới LAN Server - IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trên
Người dùng WAN - Bất kỳ

6 Nhấp vào "Apply"Sky Hub (SR101) Step 7

7 Mục nhập mới sẽ xuất hiện ở đầu danh sách, bên trên quy tắc "Default - BLOCK". Nhấp vào "Apply"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!