cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK AC750 Archer C20i


TP-LINK AC750 Archer C20i Steps 1-2

1 Mở trình duyệt internet của bạn và nhập http://192.168.0.1/ vào thanh địa chỉ để mở bảng quản lý bộ định tuyến

2 Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn (tên người dùng và mật khẩu điếc là admin)TP-LINK AC750 Archer C20i Steps 3-4

3 Nhấp vào "Forwarding" trong menu ở bên trái và chọn "Virtual Server"

4 Nhấp vào nút "Add new"TP-LINK AC750 Archer C20i Steps 5-7

5 Chọn "HTTP" làm "Common Service port" và nhập IP của máy tính đang chạy cFos Personal Net vào trường "IP Address"

6 Nhấp vào nút "Save"

7 Đăng xuất khỏi bảng quản lýChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!