cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link DSL 2700E


TP-Link DSL 2700E Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)TP-Link DSL 2700E Step 2

2 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu chính ở bên tráiTP-Link DSL 2700E Steps 3-5

3 Chọn "WEB" là "Usual Service Name"

4 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "LAN IP Address"

5 Nhấp vào nút "Add"Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!