cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TD-8840Tv4


Hướng dẫn sau đây dành cho phần sụn chính thức mới nhất (TD-8840Tv4_0.8.0_2.3_up (150917) _2015-09-18_09.14.43.bin) mà bạn có thể tải xuống từ đây.

TP-LINK TD-8840Tv4 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)TP-LINK TD-8840Tv4 Steps 2-3

2 Nhấp vào "Forwarding" và "Virtual Servers" trong menu chính ở bên trái

3 Nhấp vào nút "Add New"TP-LINK TD-8840Tv4 Steps 4-6

4 Chọn "HTTP" làm "Common Service port" và nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address"

5 Nhấp vào nút "Save"

6 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu chính ở bên tráiChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!