cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TL-WR842N


TP-LINK TL-WR842N Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: tplogin.cn)TP-LINK TL-WR842N Steps 2-3

2 Nhấp vào nút "设备管理" (Quản lý phần cứng) trong menu chính ở phía dưới

3 Click vào "进入"(Enter) nút dưới"虚拟服务器" (Virtual Server)TP-LINK TL-WR842N Steps 4-6

4 Click vào "添加 nút" (Add)

5 Chọn "HTTP" là "常用服务器 '(Common Server) và nhập vào (tốt nhất là tĩnh) chỉ IP của máy tính cá nhân cFos Net đang chạy trên trong' IP地址" lĩnh vực (IPAddress)

6 Nhấp vào 保存"保存" (Lưu)Chuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!