cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE F609


ZTE F609 Step 1

1 Đăng nhập vào ZTE F609 của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào "Login"ZTE F609 Step 2

2 Nhấp vào "Application" ở bên trái của trangZTE F609 Steps 3-8

3 Chọn hộp "Enable"

4 Nhập tên

5 Nhập 80 bên trong các trường mẫu này:

Cổng khởi động WAN
Cổng kết thúc WAN
Cổng khởi động máy chủ LAN
Cổng kết thúc máy chủ LAN

6 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Nhấp vào "Add"

8 Thoát khỏi bộ định tuyến của bạnChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!