cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products
Boxshot cFosSpeed

Giá ưu đãi cho công dân Việt Nam.

cFosSpeed TOP
Seller

Bộ tăng tốc-Internet + Bộ tối ưu Ping
Phiên bản 10.50 Mới

cFosSpeed tăng năng suất của bạn và giảm thời gian ping.
cFosSpeed uses Traffic Shaping to reorder Internet data packets in such a way that urgent traffic is transferred first and the rest of the data later. This results in significant reduction of latency (lag) and typically also results in connection speed up.
Tải về
Ưu tiên

Ưu tiên- dòng quan trọng đầu tiên của bạn

Với chương trình ưu tiên cFosSpeed, bạn luôn có thể cung cấp cho tất cả các chương trìnhđầy đủ băng thông, vì cFosSpeed quyết định các lớp phải được ưu tiên.
Ví dụ Băng thông game, VoIP, or Audio/Video nội dung sẽ được ưu tiên hơn tải lên / tải xuống.
Chia sẻ file của bạn có thể sử dụng tốc độ không giới hạn với kết nối Internet của bạn, nhưng nó sẽ bị chậm lại khi bạn có lưu lượng dữ liệu quan trọng.
Cấu hình toàn bộ sơ đồ ưu tiên và bạn có thể thay đổi sự ưu tiên trên bay .
Tìm hiểu thêm

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language
RWIN Expansion Logo

Unique features

cFosSpeed is the only product which offers these functions:

Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi cFosSpeed

Enable cFos Traffic Shaping for smartphones, tablets and other mobile devices.

cFosSpeed ​​nay có một menu ngữ cảnh tùy chọn để bắt đầu và cấu hình (hoặc ngừng) các điểm truy cập Wi-Fi một cách dễ dàng.
Tìm hiểu thêm
cFosSpeed solves Internet congestion for shared connections

Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi cFosSpeed

Trên bay ưu tiên các kết nối

In one glance you see which programs use your bandwidth. cFosSpeed let's you temporary change the priority to speed up transfers or reduce latency for time-critical applications.
Tìm hiểu thêm