cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products

Điểm truy cập Wi-Fi

Bật cFos Phân luồng lưu lượng cho điện thoại thông mình, máy tính bảng và các thiết bị di động khác.

Sơ lược menu của cFosSpeed (Menu vắn tắt)
Sơ lược menu của cFosSpeed (Menu vắn tắt)

Windows 7, 8 và 8.1 cho phép bạn sử dụng adapter Wi-Fi của bạn như một điểm truy cập Wi-Fi đặc biệt. Vì vậy, các thiết bị khác có thể kết nối với máy tính của bạn (thay vì trực tiếp đến các bộ định tuyến Wi-Fi) và do đó có thể được hưởng lợi từ cFosSpeed ​​Phân luồng lưu lượng.

Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi cFosSpeed
Cấu hình điểm truy cập Wi-Fi cFosSpeed

cFosSpeed ​​nay có một menu ngữ cảnh tùy chọn để bắt đầu và cấu hình (hoặc ngừng) các điểm truy cập Wi-Fi một cách dễ dàng.

Nếu máy tính của bạn được kết nối với bộ định tuyến thông qua Wi-Fi, bạn có thể chia sẻ cùng một adapter cho điểm truy cập Wi-Fi đặc biệt này. Hoặc bạn có thể sử dụng các adapter Wi-Fi dành riêng cho các điểm truy cập Wi-Fi nếu máy tính của bạn được kết nối với bộ định tuyến qua cáp mạng. Trong trường hợp này, băng thông Wi-Fi hoàn toàn khả dụng cho các thiết bị di động của bạn, như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Khi bạn đã cài đặt cFosSpeed ​​trên một máy tính, dữ liệu Wi-Fi được định tuyến thông qua cFosSpeed và cFosSpeed ​​có thể ưu tiên tối ưu cho dòng kết nối này, thông qua bộ nhận diện giao thức Layer-7. Nếu bạn thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng cho các cuộc hội thoại internet VoIP hoặc các dịch vụ chạy trực tuyến, như nghe nhạc hay xem phim, chúng tôi khuyên bạn nên để thêm một adapter Wi-Fi cho máy tính và điều chỉnh luồng lưu lượng truy cập cho thiết bị di động của bạn thông qua máy tính này và cFosSpeed .

Manually set up a Wi-Fi access point (Windows 7 and above)

Open the command shell as Administrator:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow

In the list of network connections should now appear "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter".
netsh wlan set hostednetwork ssid="cFos Wi-Fi" key="your_password" keyUsage=persistent

Check with:
netsh wlan show hostednetwork

Start "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter".
netsh wlan start hostednetwork

Check with:
netsh wlan show hostednetwork

In the list of network connections the red cross next to "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter" should have been disappeard.

Right click in the list of network connections on the active Internet connection and select "Properties" from the menu. Click the "Sharing" tab, and then select the "Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection" check box.
Under "Home networking connection" select the connection that shows the "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter" in the list of network connections.

Confirm with "OK".